Bertold; 29. marec

Bertold (+ 1195), god: 29. marec

Bertold velja za začetnika karmeličanskega reda. Ta strogi red, ki časti Boga z molitvijo in pokoro, na slovenskih tleh nima nobenega samostana, obstajata pa samostana karmeličank v Sori in v Mirni peči. Red nosi imel po gori Karmel, kjer je bil ustanovljen, v času križarskih vojn. Ko so ob koncu 11. stoletja prišli v Sveto deželo križarji in z njimi nekateri romarji, so se namenili, da na gori Karmel ustanovijo nov samostan. Menihi so imeli stroga pravila. Od popoldneva do končane jutranje molitve so vsi molčali, meso pa so smeli uživati le bolni bratje, drugi pa so se ostro postili od povišanja sv. križa (14. september) do velike noči. Kljub strogim predpisom je število redovnikov naraščalo. Redovna pravila karmeličanskega reda je potrdil papež Honorij III. leta 1226. Raziskovalci si niso edini glede vloge Bertolda pri ustanovitvi reda, dejstvo pa je, da je bil prvi predstojnik.