Oznanila za 28. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Kraljica presvetega rožnega venca,
prosi za nas!

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

SKRB ZA BOGOSLUŽNI PROSTOR
Bog povrni vsem, ki ste slišali vabilo in priskočili na pomoč pri čiščenju cerkve sv. Martina. V smislu poživitve skrbi za cerkev, kar se tiče snažnosti in urejenosti, vas v prihodnje prosim, da se v vašem okolišu, vasi oz. ulici pogovorite o tem, kdo bo kot koordinator na župnijski ravni zadolžen za sestavo skupine, ki bo parkrat na leto poskrbela za čistočo bogoslužnega prostora.
Prosim vas, da mi do konca meseca sporočite vaše predloge in kontakte. V petek, 29. oktobra, ob 16.30 bo čiščenje cerkve pred praznikom. To pot prošnja in vabilo velja še za vse. Kasnejša čiščenja pa bodo, kot že omenjeno, potekala po seznamu ulic, zaselkov.

Karitas vas obvešča, da bodo tudi letos zbirali darove za ljudi v stiski preko sveč in zastavic za grobove ob dnevu vseh svetih in spominu na rajne.

SPOMIN ZA RAJNE
Ob prazniku vseh svetih bomo ob 18. uri pri sv. Mariji, molili rožni venec ob spominu naših rajnih. Do konca meseca mi lahko oddate v kuverti čitljivo zapisane podatke o vaših pokojnih za katere želite, da se jih ob rožnem vencu na večer vseh svetih posebej imenuje in se jih posebej spomnimo. Višina daru, ki ga priložite k namenu, ni določena, temveč je vaš dar prostovoljen.

MAŠA PRI SV. MARKU
V četrtek 21. oktobra bo god sv. Uršule. Ob tej priložnosti bo sveto bogoslužje pri sv. Marku, kje stoji stranski oltar sv. Uršule. Sveta maša bo izjemoma že ob 18.uri. Cerkev sv. Marka nas bo takrat sprejela ob soju sveč in s pridihom starodavnosti. Lepo povabljeni.

OBNOVA FRESKE SVETEGA ALOJZIJA
V župnijski cerkvi sv. Martina, steno stranske kapele Rožnovenske Marije krasi poslikava oz. freska sv. Alojzija molečega pred oltarjem. Freska je delo Janeza Wolfa iz leta 1863. Izredno lepo umetniško delo omenjenega avtorja pa potrebuje osvežitev in obnovo, zato naznanjam ta dogodek in Vas naprošam za darove.
Posebej naj ta prošnja doseže vse tiste, ki nosite ime svetega Alojzija oz. so vaši starši za vas izbrali ime Slavko, Slavka in vas tako priporočili omenjenemu svetniku.
Za obnovo ste že darovali 540 €.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:
ponedeljek 11. oktober
sv. Janez XXIII., papež
19.00 sv. Marija: + Ana Bricl + Jožef
za zdravje

torek 12. oktober
sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
18.30 sv. Marija: MOLITEV R.V.PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Marija: + Jožef Koznik
+ Lenart Kužnik, Jožefa Gajser
+ Frida Vrtačnik in sor.

četrtek 14. oktober
sv. Kalist I., papež
18.30 sv. Martin: MOLITEV R.V. PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + sor. Hren, Serša, Medvešek, Rafko Podgoršek
+ Franc Gorenc – 30. dan

petek 15. oktober
sv. Terezija Avilska, redovnica
8.00 sv. Martin: + Terezija Kmetič
+ Lucija Katič
+ Ana Brečko

sobota 16. oktober
sv. Hedvika, kneginja
19.00 sv. Martin: + Hedvika, Edi Hribšek
+ Nežka Hribšek in sorodniki

nedelja 17. oktober
29. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: Bogu v zahv. za usp. o. delo
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Marija, Martin Bukovec
za zdravje


ponedeljek 18. oktober
sv. Luka, apostol
19.00 sv. Marija: + Silvo – 30. dan, Ludvik Šivec – obl.

torek 19. oktober
sv. Pavel od Križa
18.30 sv. Marija: MOLITEV R.V. PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Marija: + družin Mivec, Lebar
+ častita sestra Serafina Černe

četrtek 21. oktober
sv. Uršula, mučenka
18.00 SV. MARKO: + Papeževi in sorodniki
+ sorodniki Golčnik, Zupan

petek 22. oktober
sv. Janez Pavel II., papež
8.00 sv. Martin: + Erika Rajh
+ Ivan, Frančiška Jan in sor.

sobota 23. oktober
sv. Janez Kapistran
19.00 sv. Martin: + Veronika Verdel
+ Mihaela, Leopold Selevšek – obl.

nedelja 24. oktober
30. nedelja med letom
MISIJONSKA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
10.00 sv. Martin: + iz družine Flis
+ Viktorija Naglič – obl.


ponedeljek 25. oktober
19.00 sv. Marija: + starši Verk, Bukovec

torek 26. oktober
18.30 sv. Marija: MOLITEV R.V.PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Marija: + Adolf Vengust – obl.

četrtek 28. oktober
sv. Simon in Juda Tadej, apostola
18.30 sv. Martin: MOLITEV R.V. PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Karolina Kraševec (r.d.v. več.)
+ Anica Gornik

petek 29. oktober
8.00 sv. Martin: + starši Gustarin, Knez

sobota 30. oktober
19.00 sv. Martin: + Leopold, Marjetka Hočevar
+ Mili, Jani Štrovs
+ Blaž Žnideršič

nedelja 31. oktober
21. nedelja med letom
ŽEGNANJSKA
8.00 sv. Marija: živi in + farani
+ Rudi Prašnikar
10.00 sv. Martin: + Hedvika Hribšek – 1. obl.
+ Josip Škofca

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Priprava staršev in botrov na krst
V mesecu oktobru, bo priprava staršev in botrov na krst, v četrtek 14.10 ob 18.00 uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el. pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Štefanija Rauter, Mestni trg 10,
+ Jožef Petek, Šuštarjeva kol.1,
+ Alojz Zakošek, Šuštarjeva kol. 26,
+ Silva Špilek, Cesta Tončke Čeč 19.
Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 26. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas.

Vlada RS je dne 16. septembra 2021 sporočila svoj odlok o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti, ki je začel veljati 18. septembra 2021, v katerem je določeno, da je izvajanje verskih obredov dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vse, ki so starejši od 6 let, je obvezna uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Še vedno je obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

SLOMŠKOVA NEDELJA
Danes obhajamo Slomškovo nedeljo. Osrednja slovesnost bo pri sv. Jožefu v Celju. Ob 16.00 uri bo sveta maša, ki jo bo ob somaševanju navzočih duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres.
V Sloveniji obhajamo god bl. Antona Martina Slomška 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, njegovo delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz. razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti (1862) dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oz. razglasitev za svetnika (vir: rkc.si).

SKRB ZA BOGOSLUŽNI PROSTOR
Konec prihodnjega tedna bomo obhajali dneve celodnevnega češčenja, ko bomo zopet nekoliko več, skoraj skozi ves dan v cerkvi, našem skupnem bogoslužnem prostoru. Zato vas iskreno prosim, da se odzovete vabilu in v sredo, 29. septembra ob 16.30 uri, priskočite na pomoč pri čiščenju cerkve sv. Martina.
In še. Opažam, da je čas, ki ga živimo marsikoga mirno zazibal v »občestveni spanec« in zato je prav, da vas spomnim, da je skrb za župnijo, kar se tiče snažnosti bogoslužnega prostora vsekakor skrb vseh vernikov. Hvaležen sem sodelavcem cerkve sv. Marije, ki z veliko vnemo skrbijo za cerkev, pastoralne prostore in župnišče z okolico, prav tako vsem za skrb in urejenost podružnih cerkva.
Cerkev sv. Martina, pa je v tem pogledu v najslabši luči, saj se zdi, kot da sta le dva oz. trije »čistilni servis« za cerkev in vse ostalo.
V tem smislu smo v pripravi na reorganizacijo, kar se tiče skrbi za snažnost in urejenost cerkve in okolice, in že sedaj zelo in srčno priporočam, da boste novosti brez godrnjanja sprejeli, in z večjo vnemo ne le obiskovalci cerkve, ne le verniki v besedi, ampak tudi v dejanjih.

DNEVI CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
V naših župnijah, imamo vsako leto prve tri dni v oktobru, določene  za dneve celodnevno češčenje Najsvetejšega. Poskrbimo, da Jezus v cerkvi ne bo sameval. Dneve češčenja bomo vsakič začeli s sveto mašo ob 10. uri in zaključili s petimi litanijami in sveto mašo ob 19. uri. Zadnji dan češčenja letos sovpada z rožnovensko nedeljo. Ob 19.uri bo slovesna sveta maša pri sv. Mariji, ki bo naznanila sklep dnevov češčenja in jo bo z nami daroval župnik župnije Radeče g. Miro Bergelj. Dnevi češčenja, naj bodo tudi spodbuda za sveto spoved, ki sovpada s pobožnim češčenjem Najsvetejšega zakramenta. Prilika za sv. spoved, bo vsakič po dopoldanski sv. maši in zvečer od 18. ure dalje.

ROŽNOVENSKA POBOŽNOST
V mesecu oktobru, ki je posvečen molitvi rožnega venca, bomo to molitev še posebej molili vsakokrat pol ure pred sv. mašo. Ob torkih in četrtkih bomo rožni venec molili  pred izpostavljenim Najsvetejšim. Lepo vabljeni.

OBNOVA FRESKE SVETEGA ALOJZIJA
V župnijski cerkvi sv. Martina, steno stranske kapele Rožnovenske Marije krasi poslikava oz. freska sv. Alojzija molečega pred oltarjem. Freska je delo Janeza Wolfa iz leta 1863. Izredno lepo umetniško delo omenjenega avtorja pa potrebuje osvežitev in obnovo, zato naznanjam ta dogodek in Vas naprošam za darove.
Posebej naj ta prošnja doseže vse tiste, ki nosite ime svetega Alojzija oz. so vaši starši za vas izbrali ime Slavko, Slavka in vas tako priporočili omenjenemu svetniku.
Za obnovo ste že darovali 210 €.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 27. september
sv. Vincencij Paveljski
19.00 sv. Marija: +  družine Kušar

torek 28. september
sv. Venčeslav
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Jožef Leskovšek – 1. obl.

četrtek 30. september
sv. Hijeronim
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Lucija Katič
+ Blaž Žnideršič
za duh. poklice po n. MZDP

petek 1. oktober
sv. Terezija  Deteta Jazusa
PRVI DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
10.00 sv. Martin: za dušno in telesno zdravje
19.00 sv. Martin: + Ivan Prašnikar

sobota 2. oktober
sv. angeli varuhi
DRUGI DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
10.00 sv. Katarina: za zdravje
19.00 sv. Katarina: + Marica Košalin
živi in + Janc, Grešak in za zdravje

nedelja 3.oktober
27. nedelja med letom – ROŽNOVENSKA
TRETJI DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
10.00 sv. Marija: + Frančiška Željko
+ Brigita Gradišek – 2. obl.
19.00 sv. Marija: živi in + farani
+ brat in st. Rozman, Ana Gliha
Bogu v zahvalo za opr. šolo


ponedeljek 4. oktober
sv. Frančišek Asiški
19.00 sv. Križ-Retje: +  Ivan Gričar

torek 5. oktober
sv. Marija Favstina
18.30 sv. Marija: MOLITEV R.V.PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Marija: +  starši Buzuk in sorodniki
+ Janja Cestnik – 30. dan

četrtek 7. oktober
Rožnovenska Mati Božja
18.30 sv. Martin: MOLITEV R.V. PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: 2 + Franca, živi družine Zupančič
+ Ivan, Kristjan Marodi
po namenu ( Roža Ivšek)

petek 8. oktober
8.00 sv. Martin: + Zlata Ikica
+ Franc Štrovs

sobota 9. oktober
19.00 sv. Martin: + Martin, Verica Brinar
+ Zdenka Šintler

nedelja 10. oktober
28. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: Bogu v zahvalo
+  Marija Zadravec – 30. dan
10.00 sv. Martin: živi in + farani
za blagoslov in Božje varstvo

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi.  Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik.  Bog povrni za vaše namene.

Danes, na Slomškovo nedeljo, 26.9. bo ob 15.00 uri blagoslov  DURNIKOVE kapele Matere Božje.

Priprava staršev in botrov na krst
V mesecu oktobru, bo priprava staršev in botrov na krst, v četrtek 14.10 ob 18.00 uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el. pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetimi opravili so bili pokopani:
+ Marija Zadravec, Kovinarsko naselje 15,
+ Ivana Grošičar, Kešetovo 12,
+ Franc Gorenc, Sallaumines 4,
+ Silvo Šivec, Vodenska cesta 3.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

Oznanila za 24. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanjeAve Crux, spes unica!
(Pozdravljen Križ,edino upanje!)
(sv. Edith Stein)

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

VEROUČNO LETO 2021/22
V prihodnjem tednu začenjamo redni verouk. Kot je bilo sporočeno iz strani Škofovske konference je pogoj PCT predpisan za vse katehete, veroučence in udeležence verouka, razen za otroke do 12. leta starosti.
V nedeljo, 19. septembra ob 10. uri, pa bomo pri sv.maši posebej kot župnija izročili Bogu v varstvo vse veroučence, katehete, starše in prosili za božji blagoslov našega dela. Pri sveti maši bo tudi BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN, š čimer bomo prosili Božjega varstva posebej za vse otroke, ki bodo prinesli k blagoslovu šolske torbe.
Otroci naj k prvi uri verouka prinesejo stare učbenike, ki jih hranijo doma. V kolikor so še dobro ohranjeni, bomo katehetje poskrbeli za primerno zamenjavo. Ne pozabite tudi vrniti spričeval. Simbolični prispevek za katehete, kurjavo in nekatere stroške znaša 25 eur za otroka. O cenah delovnih pripomočkov pa se pozanimajte pri posameznih katehetih na prvi veroučni uri.

OBNOVLJEN VHODNI PORTAL
Pri sv. Katarini smo, kot ste že lahko prebrali in tudi videli, sanirali in na novo uredili portal vhodnih vrat. Račun za obnovitvena dela znaša 800 eur. Trenutno pa ste v ta namen darovali 390 eur.

OBISK NOVE ŠTIFTE IN SAVINJSKE DOLINE
Po tem, ko smo obhajali prvo obletnico smrti tukajšnje dolgoletne gospodinje, Francke Šurk, bomo v soboto, 18. septembra obiskali njen rodni kraj, se pomudili na njenem grobu, zanjo darovali sv. mašo in se ustavili še ob nekaterih znamenitostih Savinske Doline. Na poti se bomo ustavili v Gornjem gradu, v gostišču kjer se je mnogokrat ustavila pokojna Francka bomo imeli kosilo, popoldanski del potepanja pa namenili obisku sester Klaris v Nazarjah in
sprehodu skozi Mozirski gaj. Kljub temu, da je prijav že veliko je še nekaj prostih mest. Prijavite se čimprej. Cena za prevoz, kosilo in vstopnino za Mozirski gaj je: 27 €.
Odhod avtobusa izpred cerkve sv. Martina bo ob 8 uri. Vsi prijavljeni morajo izpoljnjevati pogoj PCT!

DOBRODOŠLI V “MARTINOVEM HRAMU”
Po tem, ko smo dokončno uredili naš družabni prostor v Molovi hiši, vas ta vsako nedeljo po sv. maši vabi, da se tam podružite ob kavi, klepetu in
z župnijskim občestvom. Prostor je namenjen, kar ste nekateri že izkoristili, tudi za praznovanje vaših obletnic, rojstnih dnevom, obletnic zlatih porok in podobno. Za vse informacije vam je na voljo g. Franci Pavli.
Ob godu sv. Martina pa ste že sedaj povabljeni na blagoslov omenjenih prostorov.

POVIŠANJE SV. KRIŽA – ŽEGNANJSKA NEDELJA V RETJU
Ob žegnanjskem dnevu pri sv. Križu se lepo zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri bogoslužju in spremnih dogodkih. Lepa hvala tudi vsem, ki skrbite za cerkev sv. Križa, za urejenost prostora, okolja in radi prihajate v to lepo podružnico.

 
SLOMŠKOVA NEDELJA
Slomškova nedelja se bo letos praznovala v nedeljo, 26. septembra 2021. Osrednja slovesnost bo pri Sv. Jožefu v Celju. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo ob somaševanju navzočih duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres.
V Sloveniji obhajamo god bl. Antona Martina Slomška 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika, njegovo delo ter krepitev njegovega pomena za sodobni čas. Pred beatifikacijo oz. razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti (1862) dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oz. razglasitev za svetnika. /vir. rkc.si.

OBNOVA FRESKE SVETEGA ALOJZIJA
V župnijski cerkvi sv. Martina, steno stranske kapele Rožnovenske Marije krasi poslikava oz. freska sv. Alojzija molečega pred oltarjem. Freska je delo Janeza Wolfa iz leta 1863. Izredno lepo umetniško delo omenjenega avtorja pa potrebuje osvežitev in obnovo, zato naznanjam ta dogodek in Vas naprošam za darove.
Posebej naj ta prošnja doseže vse tiste, ki nosite ime svetega Alojzija oz. so vaši starši za vas izbrali ime Slavko, Slavka in vas tako priporočili omenjenemu svetniku.
Za obnovo ste že darovali 50 €.

 

 

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 13. september
sv. Janez Zlatousti; škof, c. učitelj
19.00 sv. Marija: MOLITEV V ČAST A.M. SLOMŠKU
+ Marija Kolar -obl.
za blagoslov in zdravje duhovnikov

torek 14. september
POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
10.00 sv. Križ Retje: + Andreja Žohar
za zdravje

četrtek 16. september
sv. Kornelij in Ciprijan, muč.
19.00 sv. Katarina: + sorodniki Jager, Vrhar
+ Marica Košalin
+ Mihael Jurkošek + sorodnik Šikovc, Kušar

petek 17. september
8.00 sv. Martin: + Ivan Pečnik, Anton Razpotnik
+ sorodniki Kralj, Gebaver, Božič
+ Franci Drobež – obl.

sobota 18. september
NOVA ŠTIFTA: + Francka Šurk

nedelja 19. september
25. nedelja med letom
8.00 sv. Marija: + Jože Herman, + Obolnarjevi
+ Stanko – obl., Ivanka Mrak
+ Mimi Habjan – obl.
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Jože, Pavla, Janez, Rezi Jerman
za zdravje in v dober namen
+ Franc Skerbinek


ponedeljek 20. september
sveti korejski mučenci
19.00 sv . Marija: + sor. Cestnik, Čop,Danica Pertinač
+ Dragica Cestnik
+Ivan Kukovič – 30. dan, + starši in stari starši

torek 21. september
sv. Matej, apostol
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Janez Grebenc (r.d.več.)
za zdr. po n. sk. otr. Brezm.

četrtek 23. september
pater Pij
18.30 sv. Martin:MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: za blagoslov v družini
+ Milka Koncilja + Kukmanovi

petek 24. september
Anton Martin Slomšek
8.00 sv. Martin: + Hedvika Hribšek
+ Majda – Magdalena, Janez Jesenšek

sobota 25. september
19.00 sv. Martin: + France Štrovs – obl., in + sin
za zdravje (Spende)

nedelja 26. september
Slomškova nedelja
8.00 sv. Marija: živi in + farani
živi in + Šmid, Grabnar
10.00 sv. Martin: + Charlotte, + Davor Belovari
+ Karolina, Edvard Gostej

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Na slomškovo nedeljo, 26.9. bo ob 15.00 uri blagoslov DURNIKOVE kapele Matere Božje.

Priprava staršev in botrov na krst
V mesecu oktobru, bo priprava staršev in botrov na krst, v četrtek 14.10 ob 18.00 uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el. pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetimi opravili je bila pokopana:
Janja Cestnik, Novi dom 33.

Gospod, daj ji večni mir in pokoj in večna luč naj ji sveti.
Naj počiva v miru. Amen.

Oznanila za 22. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

Sveta bogoslužja odslej obhajamo ob upoštevanju navodila NIJZ, varnostni razdalji, nosimo maske in pazimo na dovoljeno število vernikov v cerkvi.

VEROUČNO LETO 2021/2022
Skupaj z mislijo na šolo, bodo naše misli tudi kmalu pri veroučni šoli. Redni verouk začnemo v ponedeljek, 13. septembra. V nedeljo, 19. septembra ob 10. uri, pa bomo pri sv. maši, posebej kot župnija izročili Bogu v varstvo vse veroučence, katehete, starše in prosili za božji blagoslov našega dela.
Ob prvi veroučni uri naj pridejo z veroučenci tudi starši. Takrat se boste lahko srečali z kateheti, izpolnili prijavnice za novo šolsko
leto in se pogovorili vse potrebno.
Za vse tiste, ki bodo letos obiskovali prvi razred veroučne šole, pa bo vpis v ponedeljek 6. septembra, v času uradnih ur, med 10.in 12. uro ali pa popoldan med 17. in 18.uro. Seboj prinesite družinsko knjižico, rojstni list oz. potrdilo o krstu otroka, če ta ni bil krščen v naši župniji.
Da boste lažje uskladili vse šolske in obšolske dejavnosti pa še letošnji urnik:
1. IN 2. RAZRED: ČETRTEK 17.00
3. RAZRED: TOREK 15.00
4. RAZRED: ČETRTEK 16.00
5. RAZRED: PONEDELJEK 15.00
7. RAZRED: PONEDELJEK 16.00
8. IN 9. RAZRED: TOREK 16.00

Otroci naj k prvi uri verouka prinesejo stare učbenike, ki jih hranijo doma. V kolikor so še dobro ohranjeni, bomo katehetje poskrbeli za
primerno zamenjavo. Ne pozabite tudi vrniti spričeval. Simbolični prispevek za katehete, kurjavo in nekatere stroške znaša 25 eur za
otroka. O cenah delovnih pripomočkov pa se pozanimajte pri posameznih katehetih na prvi veroučni uri.

OBISK NOVE ŠTIFTE IN SAVINJSKE DOLINE
V tem tednu, je minilo leto dni od smrti tukajšnje dolgoletne gospodinje, Francke Šurk.
Zato bomo v soboto, 18. septembra obiskali njen rodni kraj, se pomudili na njenem grobu, zanjo darovali sv. mašo in se ustavili še ob nekaterih znamenitostih Savinske Doline.
Avtobus bo organiziran glede na zadostno število prijav, zato se prijavite čimprej. Več informacij, pa glede na zbrane prijave, v
prihodnjih oznanilih.

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA
Praznik Marijinega rojstva obhajamo 8. septembra. Katoliška in Pravoslavna Cerkev Marijino rojstvo praznujeta na isti dan. Praznik Marijinega rojstva izvira iz Palestine, iz časa posvetitve cerkve v Jeruzalemu, ki jo izročilo prepoznava kot baziliko sv. Ane, Marijine
matere. Praznovanje Marijinega rojstva se je najprej razširilo na Vzhodu, v Rimu, kamor so ga prinesli vzhodni menihi, pa so ga začeli obeleževati ob koncu 7. stoletja. Postopno in na različne načine se je praznik v naslednjih stoletjih razširil tudi drugod po zahodni Evropi.
Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja (15. avgust) in Marijinega rojstva (8. september) dali slovensko ime: veliki in mali šmaren oziroma vélika in mala maša, pa tudi velika in mala gospojnica. Obdobje med tema dvema praznikoma je znano kot obdobje romanj v Marijina romarska svetišča (vir: rkc.si).

POVIŠANJE SV. KRIŽA – ŽEGNANJSKA NEDELJA V RETJU
Drugi teden meseca septembra prinaša praznik povišanja svetega Križa. Praznik nas spominja, da je Božja Ljubezen tako velika in močna, da je izničila lastnega Sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do spoznanja, da je ljubezen vedno združena z žrtvijo. Ljubezni je lastno, da se žrtvuje, da trpi, da se izniči. Križ nam govori, da je na začetku vsega ljubezen. Govori nam, da je ljubezni lastno, da se
žrtvuje. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest
Jezusove besede: “Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.«
Ob PRAZNIKU POVIŠANJA SV. KRIŽA, 14. septembra, bo sveta maša ob 10.uri v Retju.
V nedeljo, 12. septembra, pa bo tam žegnanjski dan. Ob 10.00 bo slovesno bogoslužje, ki ga bomo začeli z žegnanjsko procesijo. Po bogoslužju ste povabljeni k druženju ob “praženem krompirju”.

OBNOVA FRESKE SVETEGA ALOJZIJA
V župnijski cerkvi sv. Martina, steno stranske kapele Rožnovenske Marije krasi poslikava oz. freska sv. Alojzija molečega pred oltarjem. Freska je delo Janeza Wolfa iz leta 1863. Izredno lepo umetniško delo omenjenega avtorja pa potrebuje osvežitev in obnovo, zato naznanjam ta dogodek in Vas naprošam za darove.
Posebej naj ta prošnja doseže vse tiste, ki nosite ime svetega Alojzija oz. so vaši starši za vas izbrali ime Slavko, Slavka in vas tako priporočili omenjenemu svetniku.

Škofijski molitveni shod za duhovne poklice bo letos potekal v soboto, 11. 9. v Šmarju pri Jelšah. Če ne bo še ostrejših ukrepov NIJZ, bomo organizirali avtobusni prevoz. Predhodne prijave zbira Mihael Hild.

Svete maše se obhajajo po naslednjih namenih:

ponedeljek 30. avgust
sv. Feliks (Srečko), mučenec
19.00 sv. Marija: + Blaž Žnideršič
+ Ivan Gričar
+ Veronika Verdel

torek 31. avgust
sv. Pavlin, škof
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: + Janja Pavlin
2 + sestri in nečaki
+ družin Golčer in Adolf Vengust

sreda 1. september
sv. Egidij (Tilen)
8.00 sv. Marija: za duhovne poklice

četrtek 2. september
čet. pred 1.petkom
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Vesna in za zdravje v družini
+ Cveto Bevc
za uspešno okrevanje

petek 3. september
sv. Gregor Veliki, papež
8.00 sv. Martin: + Terezija Kmetič
+ Lucija Katič
+ Franc Žuža

sobota 4. september
sv. Rozalija in Irma, device
19.00 sv. Marija: + Ana Murn
+ družin Strašek, Zupančič
+ Jože Bočko – obl.

nedelja 5. september
23. nedelja med letom, angelska
8.00 sv. Marija: za zdravje družin Poplašen, Dražetič
+ Andrej Grah, pokojni sorodniki Mrcen
10.00 sv. Martin: živi in + farani
+ Antonija Pogačnik
+ Marija Kovačič
+ Pavel Medved – 30. dan


ponedeljek 6. september
19.00 sv. Križ: + Jožef Koznik

torek 7. september
sv. Regina, mučenka
18.40 sv. Marija: VEČERNICE
19.00 sv. Marija: v zahvalo za hčerke

sreda 8. september
ROJSTVO DEVICE MARIJE
10.00 sv. Martin: + Marica Košalin
19.00 sv. Marija: v zahvalo (Željko)

četrtek 9. september
18.30 sv. Martin: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
19.00 sv. Martin: + Antonija Zupančič
+ sor. Cestnik, Čop, Laznik
+ Roža Ivšek

sobota 11. september
19.00 sv. Martin: + Zvonka Pogačnik
za zdravo pamet
za zdravje
+ Boris Gracar, sor. Közel, Götz

nedelja 12. september
24. nedelja med letom
sv. Martin 8.00: živi in + farani
+ Ana Brečko
+ Ana Bricl -30. dan
10.00 sv. Križ-RETJE
ŽEGNANJSKA NEDELJA
+ Ivan Gričar
za zdravje Joži (od sodelavcev župnije in Karitasa)

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri daritvi. Sv. maše lahko naročite v zakristiji po bogoslužju, po telefonu ali elektronski pošti, v času uradnih ur v župnijski pisarni ali oddate kuverto z željenim datumom in mašnim namenom v poštni nabiralnik. Bog povrni za vaše namene.

Priprava staršev in botrov na krst
Za lažjo uskladitev terminov, sporočam, da so priprave staršev in botrov na krst vsak drugi četrtek v mesecu, v septembru – 9.9. ob 18.uri. Starši in botri naj prijavijo svojo udeležbo preko el.pošte ali po telefonu, kjer se dogovorimo tudi za datum sv. krsta.

S svetim opravilom so bili pokopani:
+ Igor R. Garantini, Gabrsko 67,
+ Veronika Verdel, Gabrsko 21 b,
+ Josip Škofca, Vreskovo 44
+ Ana Bricl, Pod Ostrim vrhom 19.

Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna luč naj im sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.