Obhajanje sv. zakramentov v postnem času

Izbrano

Mesec februar je zaznamovan z godom Lurške Matere Božje in svetovnim dnevom bolnikov in postni čas, ki mu hitimo naproti, je sveti in milostni čas. Tako bo poskrbljeno, da bi vsi, ki to želite, imeli priliko za obhajanje zakramenta sv.spovedi, bolnim in ostarelim pa  bo omogočen tudi prejem zakramenta sv. bolniškega maziljenja v cerkvi ali na domu.
 
Tako bo na PEPELNICO cel dan priložnost za prejem zakramentov, ob POSTNIH nedeljah pa v času deljenja sv. obhajila. Vsi, ki bi želeli obhajati zakramente, pa tudi za obisk bolnikov na domu, se prej prijavite po tel. ali preko župnijske elektronske pošte. Tako se bomo lahko dogovorili za vaš osebni termin. 
Naj bo postni čas duhovno bogat!

Oznanila za 1. postno nedeljo

Svete maše se še vedno lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ in glede na določilo o predpisanem številu oseb na kvadraturo. Tako zaenkrat javnega bogoslužja še ne moremo obhajati. Zgolj tisti, ki ste sv. mašo darovali in se bogoslužje obhaja po vašem namenu, pa bi želeli pri maši
prisostvovati, me lahko pokličete, in v kolikor bo mogoče z ozirom na navodila NIJZ, se bomo dogovorili za uro in število udeležencev.

Nekaj misli papeža Benedikta XVI. za 1. postno nedeljo

Evangelij prve postne nedelje nas s treznim in zgoščenim stilom sv. Marka uvede v vzdušje tega bogoslužnega časa: »Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli«

V čem nas lahko pouči ta dogodek? Kakor beremo v knjigi Hoja za Kristusom, »človek dokler živi, ni nikoli brez kakšne skušnjave… toda s potrpežljivostjo ter resnično ponižnostjo bomo postali močnejši od vsakega sovražnika«. S potrpežljivostjo in ponižnostjo v vsakodnevni hoji za Gospodom, se naučimo graditi naše življenje ne več zunaj njega ali kot če ga ne bi bilo, temveč v Njem in z Njim, saj je izvir resničnega življenja.
Skušnjava odstraniti Boga ter spraviti v red sami sebe in svet, računajoč le na lastne moči, je od nekdaj navzoča v človeški zgodovini. V hoji za svojim Učiteljem in Gospodom, kristjani skupaj z Njim duhovno vstopijo v štiridesetdnevno puščavo, da bi se bojevali proti duhu zla…

»Spreobrnite se in verujte evangeliju« (Mr 1,15). To je povabilo k veri v Boga ter k vsakodnevnemu spreobračanju našega življenja po njegovi volji, da tako usmerimo k dobremu vsako naše delovanje in misel. Postni čas je ugoden čas za obnovitev ter utrditev našega odnosa z Bogom po vsakodnevni molitvi, spokornih delih ter dejanjih bratske ljubezni… (vir: hozana.si)

V POSTNIH nedeljah bo v času deljenja sv. obhajila prilika za zakrament sv. spovedi. Vsi, ki bi želeli opraviti sv. spoved pa tudi za obisk bolnikov na domu, se prej prijavite po tel. ali preko župnijske elektronske pošte (041 298 385 /zupnijatrbovlje©gmail.com). Tako se bomo lahko dogovorili za vaš termin. Naj bo postni čas duhovno bogat!

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

Ponedeljek 22. februar
SEDEŽ APOSTOLA PETRA
+ Roman Ferlič – obl.
+ Martin Šmid, družina Poljšak
+ Jožef Leskovšek

Četrtek 25. februar
+ Alojzija, Jože Dolanc – obl.
+ Franc Kraševec

Petek 26. februar
+ družin Spende, Kaluža
*po namenu

Sobota 27. februar
+ Ivanka, Dragica, Franci
+ starši Mlakar

NEDELJA 28.februar
2. POSTNA
+ Alojz Kurnik – obl.
+ Frančiška Željko -obl.
+ Anja Pangeršič
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE


Ponedeljek 1. marec
+ Sotlarjevi: Marta, Vladimir, Henrik, Nada
+ Štefan Pintarič
*za zdravje in božje varstvo

Četrtek 4. marec
* v priprošnjo za uspešno zdravljenje moža
+ Mira Topole

Petek 5. marec
+ Fani Zagorišek – 30. dan

Sobota 6. marec
+ Anton Naglič – obl.

NEDELJA 7.marec
3. POSTNA
+ Janja Pavlin – 30. dan
+ Olga Duh- 30. dan
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 5. nedeljo med letom

Svete maše se še vedno lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ in glede na določilo o predpisanem številu na kvadraturo. Tako zaenkrat javnega bogoslužja še ne moremo obhajati.

SLOVENSKI ŠKOFJE VSAKO LETO za POSTNI ČAS NAPIŠEJO PASTIRSKO PISMO. Nekaj poudarkov objavljamo v nadaljevanju…
…čas epidemije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo, da obstaja še hujše zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko imenovali duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel, da nas rešuje od nje in njenih posledic. Tudi Cerkev je ustanovil za to in samo za to, da lahko po njej nadaljuje med nami svoje poslanstvo.

A prav tako je med epidemijo prizadeto naše versko življenje v cerkvenem občestvu. Občestveno obhajanje svete maše in drugih zakramentov smo v naših cerkvah začasno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za slovesno obhajanje velikonočnih in nato še božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more preprečiti obhajanja verskih resnic Jezusovega rojstva ter njegove smrti in vstajenja z molitvijo in premišljevanjem Božje besede tako v ožjem krogu kot v duhu skupaj z vsem cerkvenim občestvom. Kajti sodobna tehnična sredstva nam omogočajo medsebojno povezanost, kakršna še pred desetletjem ni bila mogoča. To smo tudi s pridom uporabljali…
… v tem času prisilne odsotnosti od rednega nedeljskega skupnega obhajanja svete evharistije smo lahko še bolj začutili, da biti pri sveti maši ni zgolj opazovanje tega, kar se dogaja pri oltarju. Ko smo pri maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Jezusove zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec s svetim obhajilom. Sedaj bomo lahko še bolj razumeli krščanske mučence, ki so se rajši izpostavljali smrtni nevarnosti, kakor da bi se odpovedali obhajanju svete evharistije. Vedeli so, da brez nje ne bodo mogli dolgo obstati kot kristjani. Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, ko ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali, kako veliko milost in dobroto nam je izkazal Jezus na veliki četrtek, ko je postavil zakrament svete evharistije. Če smo v preteklosti na to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj bo odslej drugače.
… V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam lahko podrejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo besedo in svojim Duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega družbenega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem času, ki je pred nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili hišo svojega življenja na trdni skali.

Mavrično katehetske igre
V letošnjem šolskem letu sta se v župniji prvič izoblikovali dve skupini otrok, ki sodelujeta pri Mavrično katehetskih igrah (MKI), ki potekajo v sklopu revije Mavrica. V omenjeni reviji v času od oktobra do maja objavijo izziv, ki ga skupine v župnijah opravijo skupaj s svojimi voditelji oz. animatorji (Martin Špajzer in Nasta Anja Štojs). Zasnovano je tako, da animatorji zadolžitve otrokom razdelijo na daljavo. Otroci zadolžitve samostojno opravijo, nato pa o opravljenih nalogah poročajo. V mesecu juniju pa se skupine iz vse Slovenije srečajo na zaključni prireditvi Čarna mavrica v Ljubljani in se pomerijo v znanju v obliki kviza. Vse otroke tam čakajo delavnice, druženje in vesela sveta maša. Ker so nekateri izzivi oblikovani tako, da se priporoča objava tudi na spletno stran župnije, bodo ti izzivi v prihodnje, kolikor bo dopuščala oblika izziva, objavljeni tudi na spletni strani župnije. Vabljeni k ogledu! (po M. S.)

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 8. februar
+ sorodniki Mivec, Lebar
+ Jože Kovačič- 10. obl.

torek 9. februar
+ Mira Topole
+ Frančiška Travnšek
+ Blaž Žnideršič

četrtek 11. februar
+ sorodniki Lanišnik, Krevl, Dimnik
+ Mira Topole
+ Marija Pirc

petek 12. februar
+ Terezija Kmetič
* za zdravje

sobota 13. februar
+ Ivan Vozelj – 30. dan
+ Lucija Katič – 30. dan

NEDELJA 14. februar
6. med letom
Od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE
+ družine Rak
+ Marija Kovačič – 30. dan
+ Andreja Žohar
/maševal bom v Retju, ob Valentinovi nedelji/


ponedeljek 15. februar
+ Adolf Vengust
+ Jože, Gabrijela Sakelšek

torek 16. februar
+ Anton Ahac

sreda 17. februar
PEPELNICA – STROGI POST
od 11.-11.30 ure – sveto obhajilo in PEPELJENJE v cerkvi sv. MARTINA
+ Nežka Hribšek, Marija Pfeifer
+ sorodniki Drnovšek, Kovač, Prelogar
+ Hedvika Hribšek
od 18.-18.30 ure – sveto obhajilo in PEPELJENJE v cerkvi sv. MARIJE

četrtek 18. februar
* za zdravje v družini Mihovec, Kuhar in + sorodnike
+ Cirila Virk

petek 19. februar
+ Erika Rajh
+starši Ljudmila, Peter Belec

sobota 20. februar
+ Gojmir Šteh
+ Leopold, Andrej Medved
+ Kristjan – obl., Ivan Marodi

NEDELJA 21.februar
1. POSTNA
+ Lado, Ana, Janez Urigel
+ Jože, Jožef Mrzel – 30. dan
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za 2. nedeljo med letom

Svete maše se do nadaljnjega lahko obhajajo le ob strogih navodilih NIJZ. To pomeni, da glede na določilo o predpisanem številu na kvadraturo, in glede na to, v kako velikem številu se udeležujete sv. maš, zaenkrat javnega bogoslužja še ne moremo obhajati.

Po nedelji Jezusovega krsta, smo vstopili v liturgični čas med letom. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in traja vse do nedelje Kristusa Kralja.
V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos v cikličnem letu B.

Tudi v letu 2021 bo v Cerkvi na Slovenskem organiziran Svetopisemski maraton in sicer od 23. do 29. januarja, ko bo potekal pod geslom: “Hodil bom med vami”, branje po neprekinjeno 24 ur na dan, ves teden. Zaradi epidemiološke situacije bo tokrat celoten maraton, vključno z branjem, potekal prek spleta in sicer preko programa Zoom. Trboveljčani se bomo ponovno pridružili dogajanju. Po spletu se bomo tako pridružili z branjem vseslovenskem svetopisemskem maratonu, prav tako pa bo preko ZOOM-a potekal tudi trboveljski mali svetopisemski maraton. Letos ne bo, kot je bilo doslej vsako leto, ko se je bralo ves dan, ampak bo več krajših terminov branja.
Sobota, 23. 1. od 17h do 19h župnijski mali svetopisemski maraton, na katerega so povabljene zlasti družine. Namen je, da bi Božjo besedo ti dve uri brali starši in otroki.
Nedelja, 24. 1. od 18h do 19h berejo trboveljske družine na vseslovenskem svetopisemskem maratonu
Torek, 26. 1. od 19h do 22h župnijski svetopisemski maraton, na katerega so povabljeni vsi župljani obeh trboveljskih župnij.
Četrtek, 28. 1. od 20h do 22h beremo župljani obeh župnij na vseslovenskem maratonu.
Ta termin je namesto župnijske spletne molitvene ure, ki je sicer ob 20h ob četrtkih. Lepo povabljeni, da se pridružite branju Božje besede! Več informacij pa lahko dobite pri g. Gregorju Špajzerju.

V prihodnjih dneh se sv. maše darujejo po naslednjih namenih:

ponedeljek 18. januar
+ Andreja Žohar
+ Fani Jurečič
+ Terezija Kmetič

četrtek 21. januar
+ Franc Jager – obl.
+ Pavel Mrzelj
+ sor. Kovačič, Ravnikar, Zupan, Zakonjšek in za zdravje

petek 22. januar
+ Marjan Drobež
+ Jožica Hanžič – obl.
* po namenu in za zdravje

sobota 23. januar
+ Hedvika Hribšek
* za zdravje

NEDELJA 24. januar
3. med letom
* po namenu otrok Brezmadežne
+ Ivan Pangeršič – obl.
Od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA


ponedeljek 25. januar
* živi in + družine Sirše
* v dober namen in za zdravje

torek 26. januar
* Bogu v zahvalo in za zdravje /Lapi/
+ Štefanija Zehrer – Cerar

četrtek 28. januar
+ Amalija Bevc
+ Erika Rajh
+ Francka Šurk
* za duhovne poklice

petek 29. januar
* živi in + družine Kralj
+ Boštjan Habjan

sobota 30. januar
* za zdravje in + sorodnike
+ Alojzija Hržica- 30. dan
+ Blaž Žnideršič

NEDELJA 31.januar
4. med letom
+ Lado Urigel
+ Jožefa, Frančišek Trotovšek
+ Rado Medvešek -obl., Majda Grobljar
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE


torek 2. februar
SVEČNICA
od 11.-11.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA
+ Terezija Kmetič
* za duše v vicah in vse pozabljene in spreobrnjenje grešnikov
od 18.-18.30. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARIJE

četrtek 4. februar
+ Mira Topole
* Za domovino

petek 5. februar
+ Hedvika Hribšek
+ zakonca Wolf

sobota 6. februar
+ družin Cestnik, Čop, Laznik
+ Marjetka, Leopold Hočevar – obl.

nedelja 7. februar
5. med letom
* za zdravje v družini Špitalar
* Bogu v zahvalo /40.let/
od 11.-12. ure – sveto obhajilo v cerkvi sv. MARTINA

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.