Mašni nameni za teden od 19.2. do 25.2.

PON 19. 2.
sv. Marija 18h: + Jana Košič, + st. Jamnik

TOR 20. 2.
sv. Marija 18h: 17.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
+ Kristjan, Ivan Marodi
za duh. poklice in svet. duh.

SRE 21. 2.
sv. Peter Damijani
sv. KATARINA 18h: + iz rodbin Mihovec, Zupan
+ Franc, Angela Zorko
+ iz druž. Valdiga, Košarin

ČET 22. 2.
sedež apostola Petra
sv. Martin 18h: + Roman Ferlič
+ sor. Godnič Urdih

PET 23. 2.
sv. Polikarp
sv. Martin 18h: Bogu v zahvalo
+ Antonija Bizjak

SOB 24. 2.
sv. Matija
sv. Martin 8h: za žive in + družine Roter in za blagoslov duh. dela g. Matjaža

NED 25. 2.
2. POSTNA nedelja
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Damjan Sirk
+ Ana, Franc Lekše
RETJE 15h: KRIŽEV POT

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

Oznanila za teden od 19.2. do 25.2.

AKTUALNI POUDARKI

V postnem času, ki smo ga pričeli na pepelnično sredo, bomo poleg pogostejše molitve vsekakor opravili tudi dobro spoved, ob petkih bomo skupaj molili križev pot pred večerno sveto mašo, ob nedeljah pa se tudi dejansko podali na pot križa, in sicer ob križevem potu v Retju vsako postno nedeljo ob 15. uri. Ne pozabimo na postne petke in ob tem tudi na postno postavo.

TO NEDELJO BOMO, ZARADI ZIMSKIH RAZMER, ki otežujejo hojo, KRIŽEV POT V RETJU MOLILI V CERKVI.

STARŠI – ROPARJI IZKUŠENJ SVOJIH OTROK
Predavanje Aleša Čerina: STARŠI – ROPARJI IZKUŠENJ SVOJIH OTROK, ki je v petek, 19. 1., odpadlo zaradi komunikacijskega škrata, bo v četrtek, 22. 2., ob 18.45 v župnijski dvorani. Predavanje je zelo aktualno in zanimivo, zato vas vabimo da pridete v kar največjem številu. Povabite se med seboj.

Pastirsko pismo slovenskih škofov II. del
Evharistija je tudi zakrament občestvenosti. Sveti Avguštin jo označi kot »znamenje edinosti ter vez ljubezni«. Obhajilo nas istočasno povezuje s Kristusom in med seboj. Kako bi mogli mi, ki smo deležni istega kruha, iste Božje ljubezni, ostajati med seboj tujci? O tem jedrnato spregovori apostol Pavel: »Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha«. Končni sad evharistije je torej edinost cerkvenega občestva, kar pomeni bratstvo in sestrinstvo v Kristusu.
To ima za nas zelo konkretne posledice. Božja ljubezen, ki smo je skupaj deležni, nas usposablja in nagiba, da si medsebojno odpuščamo in se sprejemamo kljub različnosti. Kako naj uživamo isto Kristusovo telo ter takoj zatem o svojem bratu ali sestri slabo govorimo? Kar smo v sveti evharistiji, je namreč globlja resnica o nas, kot to, kar čutimo drug do drugega.
Evharistija nam omogoča, da postajamo vedno bolj ljudje občestva. Kristjan ne more biti individualist, saj je vedno vraščen v cerkveno skupnost. Je človek Cerkve. Čuti skrb za celotno občestvo. Veseli se njegovega napredka in trpi zaradi njegovih stisk. »Bog, ki očetovsko skrbi za vse, je hotel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in ravnali drug z drugim kakor bratje«.
Odprtost cerkvenega občestva je danes še posebej temeljnega pomena. Bolj kot v preteklosti se je treba veseliti tistih, ki se želijo približati in zaživeti globlje versko življenje. Treba jim je iti celo naproti. Največkrat se ljudje približajo Cerkvi ob spletanju preprostih človeških vezi. Ko se počutijo v občestvu sprejete in dobrodošle, samodejno zaživijo tudi polnejše versko življenje. Po drugi strani pa tisti, ki se čutijo s strani kristjanov obsojani in izključeni, zelo težko preidejo k rednejši verski praksi. Zato je odločilen pristen, prisrčen in odprt človeški odnos. Cerkev je najprej v medsebojnih odnosih, šele nato v strukturah.
Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o spremljanju družin in otrok od krsta do prvega obhajila, želimo škofje poudariti, da je prenos vere naloga vseh kristjanov. Evangelizacija prihajajočih generacij ne more biti le skrb duhovnikov in katehetov.
Starši so prvi vzgojitelji otrok v veri. Brezštevilna pričevanja govorijo o tem, kako je prisrčna in trdna vera staršev za vedno zaznamovala otroke in marsikdaj rodila duhovne poklice. Družina je dejansko prva veroučna šola: pogosta družinska molitev ter iskren pogovor o verskih vprašanjih sta za otroke neprecenljiva popotnica. Družina je »domača Cerkev«. Tega poslanstva vsi starši danes niso več sposobni ali pripravljeni izpolniti. Pogosto prejmejo otroci prvi zgled in razlago vere od starih staršev ali drugih sorodnikov. Njihova prisotnost in spremljanje sta zato marsikje nepogrešljiva.
Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji novega roda ključno vlogo. Kot pastirji so poklicani, da omogočajo živa občestva: občestva, ki so hkrati odprt kraj človeškega srečanja ter kraj doživljanja Božje ljubezni. Pri vključevanju tistih, ki še niso vključeni v redno življenje Cerkve, so zelo koristne dodatne možnosti srečevanja, kot so miklavževanje, materinski dan, oratorij za otroke, srečanje mladih družin… Posebej vas vabimo, da pri pastoralnem načrtovanju razmišljate, kako pritegniti družine z otroki v dobi med krstom in pričetkom verouka, saj se v tem času mlade družine najbolj oddaljijo. Vendar duhovniki sami ne morejo stopati v osebni stik z vsemi oddaljenimi kristjani, saj pogosto nimajo neposrednega dostopa do njih. Zato je potrebna oznanjevalna naravnanost celotnega občestva. Vsakdo, ne glede na svoj stan, izobrazbo ali osebne darove, lahko dejavno pripomore k rasti Cerkve, kot poudari papež Frančišek: »V vseh krščenih, od prvega do zadnjega, deluje posvečujoča moč Svetega Duha, ki priganja k evangelizaciji. /…/ Vsak krščeni je, ne glede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangelizacije«.
Škofje se posebej zahvaljujemo vsem staršem, starim staršem, katehetom, duhovnikom in drugim, ki dejavno posredujete zaklad vere mlademu rodu. Naj vas še naprej, ne glede na težavne in evangeljskemu oznanilu nasprotujoče okoliščine, napolnjuje globoko upanje. Upanje, ki izvira iz veselja odrešenja, se naslanja na Kristusove besede: »Bodite pogumni, jaz sem svet premagal!« (Jn 16,33). »Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom; ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje«.
Naj nam Marija, Mati Cerkve, izprosi milost, da bi se znali slovenski kristjani veseliti daru vere in biti njeni živi pričevalci. S to željo vas prisrčno pozdravljamo in kličemo nad vas Božji blagoslov.
Vaši škofje

NAŠI POKOJNI
V minulem tednu sta bila s svetimi opravili pokopana:
Stjepan PINTARIČ (Vreskovo 96) in Stanislava STOJS (Šuštarjeva kol. 27).

URADNE URE v župnijski pisarni: pon., tor., ter vsak 3., 4. in 5. petek v mesecu od 10. do 12. ure.

KRST otroka prijavite vsaj mesec dni pred krstom. Krščevanje je ob sobotah in ob nedeljah ob 11. oz. 12. uri ali po dogovoru.

OBHAJILO BOLNIM IN OSTARELIM duhovnik prinaša na dom vsak prvi petek v mesecu.

ZA OBISK V BOLNIŠNICI, posebej težko bolnih ali umirajočih, se potrudim, da sem vedno na razpolago.

ZA DAN IN URO POGREBA ob smrti sorodnikov se je dobro najprej, vsaj informativno, pogovoriti z duhovnikom.

MOŽNOST ZA SV. SPOVED je običajno pred mašo, vsekakor pa vedno ob četrtkih in prvih petkih.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM je vsak četrtek pol ure pred sv. mašo.

Duhovna misel za 6. nedeljo med letom

“Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš!”
S temi pomenljivimi besedami nas bo dan po pustnem rajanju pepelnična sreda spomnila na minljivost človekovega življenja. Ko se bomo v znamenje spokornosti posuli s pepelom, naj tudi naše srce v pravi ponižnosti ustvari mesto za Boga, za Njegovo besedo, za obilje Njegovih milosti. Pepeljenje nas spominja, da smo zapisani smrti, spokornost pa je prvi korak na poti k vstajenju. V postu, ki je pred nami, naj bodo tudi naši koraki usmerjeni na prave poti. Post je priložnost, da bomo znova pogledali vase, se očistili vsega kar nas ločuje ob Boga in bližnjega. Prav je, da na križ pribijemo vse zamere, sovraštvo, slabo voljo in skupaj z Odrešenikom, ki je s svojim križem svet odrešil, vstajamo v nove čase in postajamo novi ljudje.
V postnem času bomo poleg pogostejše molitve, vsekakor opravili tudi dobro spoved, ob petkih bomo skupaj molili križev pot pred večerno sveto mašo, ob nedeljah pa se tudi dejansko podali na pot križa, in sicer ob križevem potu v Retju vsako postno nedeljo ob 15. uri. Ne pozabimo na postne dni in ob tem tudi na postno postavo.

Mašni nameni za teden od 12.2. do 18.2.

PON 12. 2.
sv. Marija 18h: v dober namen

TOR 13. 2.
sv. Marija 18h: 17.40: VEČERNICE pred Najsvetejšim
živi in + družin Željko, Čop

SRE 14. 2.
PEPELNICA-strogi post
sv. Marija 10h: + Marija Grah
sv. Martin 18h: + Franc, Terezija Kurnik, Jožefa Račič

ČET 15. 2.
sv. Martin 18h: + druž. Granda , Senčar, Jager
+ Joža Tomažič

PET 16. 2.
postni petek
sv. Martin 18h: + Alojz, Ivanka Ferlič
+ Jože, Gabrijela Sakelšek
živi in + družin Urdih, Petek

SOB 17. 2.
sv. Martin 8h: + Obrezovi, Ivan Švelc, Stanko Šeško, Rozika Gračner

NED 18. 2.
1. POSTNA nedelja
sv. Marija 8h: + Julka Jager
sv. Martin 10h: živi in + farani
RETJE 15h: KRIŽEV POT

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.