UKREPI KORONAVIRUS

Izbrano

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, SO DO NADALJNJEGA ODPOVEDANE VSE SVETE MAŠE, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja,  ZAPRTI SO TUDI ŽUPNIJSKI URADI. 

Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.

 Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

Ukrep začne veljati v petek 13. marca 2020 in velja do preklica.

Oznanila za teden od 30.3. do 5.4.

Na Cvetno nedeljo bom obhajal sveto mašo, ob 10 uri. Če je le mogoče, ta čas spremljajte sv. mašo po TV SLO 2, in se v duhu pridružite moji daritvi. Tudi blagoslov zelenja bo opravljen v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Doma pa pripravite zelenje in ga pokropite z blagoslovljeno vodo. Nekateri ste me že vprašali, zato poudarjam, in po navodilu škofov posredujem inf., da duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

Molitev za zdravje v času epidemije
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo .Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

V času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 30. marec
+ Blaž Žnideršič
v zahvalo za zdravje in v d.namen
+ Lado Urigel

Torek 31. marec
+ Slavica, Franc Stakne- obl.
+ Marija Kobal – 30. dan
+ Antonija Lebar, druž. Lebar, Mivec

Sreda 1. april
V dober namen (643)

Četrtek 2. april
+ Bogu v zahvalo
+ Stjepan Pintarič, sestre in starši
živi in + družine Medved

Petek 3. april
+ Neža Štrajhar – obl.
+ Vesna, Jože Berakovič

Sobota 4. april
V čast sv. Duhu za zdravo pamet in za žive in + družine Medved

Nedelja 5. april
5. POSTNA – cvetna- NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ in živi družine Janc, Grešak in za zdravje
za zdravje otrok in druž. Poplašen

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Vaš župnik

Oznanila za teden od 23.3. do 29.3.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja, zaprti so tudi župnijski uradi. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni
V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev:

Molitev za zdravje v času epidemije
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

V času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 23. marec
+ brat Stane – obl. žena Frančiška Cestnik
+ Martin Šmid, sor. Polšak
+ Ljudmila Belec – 30. dan

Torek 24. marec
+ Slavi Grošelj, Alojz Salmič, Matilda Schad
+ Franc- obl., Antonija Medvešek
+ Alojz Zakonjšek – 30. dan

Sreda 25. marec
Gospodovo oznanjenje
+ Vano, Sašo, starši Šoba
po namenu sod. Karitas sv. Marija
+ Frančiška Željko – 30. dan

Četrtek 26. marec
+ družine Hudarin
+ Jože Smodiš – obl.
Bogu v zahvalo za življenje

Petek 27. marec
+ Jože Herman
+ Ljudmila Štrovs
+Slavko Androjna, druž. Androjna, Smeh

Sobota 28. marec
V dober namen (533)

Nedelja 29. marec
5. POSTNA – tiha- NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ Mišo Babič – 7.obl.,
+ družine Požar, Senčar, Granda
+ Silva Obrovnik – obl. starši in sestre
+ Adolf Sirše – obl.
+ Ljudmila Babič – 10.obl.

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov, in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte. Vaš župnik

Oznanila za teden od 16.3. do 22.3.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja, zaprti so tudi župnijski uradi.
Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
Ukrep začne veljati v petek 13. marca 2020 in velja do preklica.

VOLITVE ČLANOV ŽPS
Slovenski škofje so glede na širjenje epidemije koronavirusa določili, da se preloži izbira novih članov za nedoločen čas.

Službeno duhovništvo, ki ga duhovniki vršimo, razen v izjemnih primerih ali bolezni, z zakonikom Cerkvenega prava določa, da duhovnik vsak dan daruje sveto daritev, če ni mogoče z udeležbo ljudstva, pa zasebno. Tako v tem času odpovedi javnih bogoslužij duhovniki obhajamo zasebno sveto daritev. V tretjem postnem tednu bom tako maševal po namenih, ki ste jih darovali. Povabim pa vas, da če je le mogoče na dan, ko se po vašem namenu daruje daritev nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. V tem tednu se tako spominjamo in daritev darujemo po sledečih namenih:

Ponedeljek 16. marec
+ Jure Naglav – obl., in za zdravje
+ družine Polšak, Florjan Mihelič

Torek 17. marec
+ Mirko Brežnik- obl. in sorodniki
za zdravje v družini Šintler, Klančišar
+ Jurij Gotal -obl., + družine Bola

Sreda 18. marec
Po namenu (582)

Četrtek 19. marec
Sv. Jožef
+ Franci Zaverl – obl., + sorodniki
+ Rajko Bizjak
+ Jože Hrušovar

Petek 20. marec
živi in + sor. družine Kralj
+ Amalija Bevc – obl.

Sobota 21. marec
+ Jožef Herman Bogu v zahvalo

Nedelja 22. marec
4. POSTNA NEDELJA
za žive in + farane in za zdravje
+ družine Žunič
+ Jožefa Sakeljšek 30.dan
V zahvalo in priprošnjo
+ Jožef, Gabrijela Sakeljšek

Vsak duhovnik sme na dan sprejeti dar le za eno sveto mašo, drugi ali tretji namen mora biti oddan in po njem mašuje drugi duhovnik, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.

V času posebnih ukrepov in zaprtja župnijskih uradov in pisarn, me za zelo nujne zadeve, kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte.