Oznanila za nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

JEZUS SPOMNI SE TUDI MENE

Evangelij pravi, da je ljudstvo ‘stalo in gledalo’ (Lk 23,35). Nihče ni rekel nič, nihče se ni približal. Ljudstvo od daleč gleda, kaj se dogaja. Isto ljudstvo se je zaradi lastnih potreb gnetlo okoli Jezusa, zdaj pa je do njega na razdalji. Zaradi različnih okoliščin življenja ali zaradi naših neuresničenih pričakovanj imamo tudi mi skušnjavo, da zavzamemo razdaljo do Jezusovega kraljevanja, da ne sprejmemo čisto do konca pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki nadležno vznemirja naš jaz
Zatem je druga skupina, v kateri so različne osebnosti: poglavarji ljudstva, vojaki in hudodelec. Vsi ti se Jezusu posmehujejo. Na enak način ga izzivajo: ‘Reši samega sebe!’ Ta skušnjava je hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj skušajo Jezusa, kakor ga je skušal na začetku hudič, da bi se odpovedal kraljevanju na Božji način in bi to počel z logiko tega sveta: ‘Stopi s križa in porazi sovražnike!’ Če je Bog, naj pokaže moč in superiornost! Ta skušnjava je direkten napad na ljubezen: ‘Reši sebe’; torej ne druge, temveč sebe. Prevlada torej jaz z vso svojo močjo, s svojo slavo, s svojim uspehom. Ta skušnjava, prva in zadnja v evangeliju, je najhujša. A Jezus ne govori in ne odreagira, ne brani se, ne skuša prepričati, ne zagovarja svojega kraljevanja. Še naprej ljubi, odpušča, preizkušnjo živi po Očetovi volji, z gotovostjo, da bo ljubezen obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo dostojanstvo, smo poklicani bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na Križanega, da mu postanemo vedno bolj zvesti.
V evangeliju pa se pojavi še ena osebnost, ki je še bliže Jezusu. To je hudodelec, ki ga prosi, da se ga spomni v svojem kraljestvu! Ta človek, je verjel v njegovo kraljestvo. Ni se zaprl vase, temveč se je s svojo prtljago, s svojimi grehi, s svojim gorjem, obrnil na Jezusa. Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, spomni. Pripravljen je popolnoma in za vedno izbrisati greh, saj si njegov spomin ne zapomni storjenega zla in mu niso vedno pred očmi prizadejane mu žalitve, kot velja za naš spomin. Bog nima spomina za greh, temveč za nas. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

20. november
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
sv. Edmund, kralj
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo in Filipa Skaleta
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
za + Ivana in starše Rihter in Jazbec
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Žabkar ter Belindo in Justina
za + Martino Klarić (obl.)
za + Draga Kozoleta (obl.)
10.00 Hrastnik: za + Darjana Kršiča (obl.)
za zdravje in Božje varstvo

Ponedeljek, 21. 11.
darovanje Device Marije
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Mimi Habjan
za zdravje

Torek, 22. 11.
sv. Cecilija, devica in mučenka
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Alojza in rodbino Bantan
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Jožeta Ferliča (obl.)
za + Cecilijo in Ivana Lanišnika

Sreda, 23. 11.
sv. Klemen I., papež in mučenec
8.30 Hrastnik: za + Eli Urbajs (30. dan)
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Andrejo Hribernik (roj. Hren)

Četrtek, 24. 11.
sv. Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski mučenci
18.00 Hrastnik: v zahvalo za srečno prevožene kilometre s kolesom in avtom
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Pavla Merzdelja (obl.)
za zdravje in Božje varstvo

Petek, 25. 11.
sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Minko Rovšek
v zahvalo

Sobota, 26. 11.
sv. Valerijan Oglejski, škof
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Alojzijo Štrovs (30. dan)
Bogu v zahvalo za uspeh pri delu

27. november
1. ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA KARITAS
sv. Virgil in Modest, škofa
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Slavka Železnika in Ljudmilo Dolinar
za + Ilija Jakovljevića (obl.) in starše Brtan
10.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo za 70 let življenja
8.00 Hrastnik: za + Milko in Zvonimirja Blajića
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Franja Begića (obl.)
za + Ludvika Brečka (obl.) in sorodnike
15.00 Sv. Katarina: za + Julko (obl.) in Franca Jagra
za + iz družin Ramšak in Zorko

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Prihodnjo nedeljo obhajamo nedeljo Karitas. Nabirke pri vseh mašah so namenjene škofijski Karitas v Celju in našim župnijskim Karitas. Bog povrni za vaše darove.

Na 1. adventno nedeljo bomo pri vseh sv. mašah blagoslovili adventne venčke.

V prihodnjem tednu obhajamo god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe. Pevski zbori vseh štirih župnij ste lepo vabljeni na skupno praznovanje godu sv. Cecilije, ki bo v soboto, 26. novembra. Praznovanje bomo začeli s sv. mašo, ob 19.00 v cerkvi sv. Martina v Trbovljah. Pevci, pevovodje in organisti ste po sv. maši vabljeni na druženje, ki bo v Molovi hiši ob cerkvi.

V četrtek (24. 11.) vabljeni na srečanje biblične skupine, ki bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

V četrtek (24. 11.) bo ob 19.30 v Delavskem domu Trbovlje koncert ob 5-letnici MePZ Prosavus. Vstop je prost. Vabljeni!

Trbovlje – sv. Martin
V nedeljo, 4. decembra, nas bo po sv. maši ob 10.00 obiskal sv. Miklavž. Zaradi lažje organizacije prosimo, da starši prijavite svoje otroke do nedelje, 27. 11., pri župniku ali po GSM: 041/388-145. Strošek Miklavževe vstopnice je 7 €. Prijavite lahko tudi otroke iz drugih župnij.

Tako kot lani, Karitas tudi letos izdeluje adventne venčke po naročilu (naročilo po GSM: 041/944-145 ali v pisarni Karitas). Darovi za venčke so namenjeni župnijski Karitas. Hvala.

Trbovlje – sv. Marija
Prihodnjo nedeljo vam bodo v cerkvi na voljo adventi venčki. Vaš dar zanje je namenjen župnijski Karitas. Hvala.

Za ozvočenje v cerkvi sv. Marije ste verniki iz Trbovelj darovali 988 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Skupen strošek novega ozvočenja je slabih 5.400 €. Hvala za vaše darove.

Hrastnik
Naša župnijska cerkev je posvečena Kristusu Kralju vesoljstva, zato danes (20. 11.) obhajamo osrednji praznik naše župnije. Hvala br. Luku Modicu, ki je prišel med nas in z nami obhajal slovesno sv. mašo. Hvala tistim, ki ste pomagali pri čiščenju in krašenju cerkve ter pri pripravi pogostitve po sv. maši. Hvala tudi pevcem in ministrantom, da ste s svojim sodelovanjem polepšali današnjo slovesnost.

Na 1. adventno nedeljo bodo na razpolago adventni venčki. Vaš dar zanje je namenjen za obnovo cerkve. Hvala.

Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz trga Dola, za prihodnji teden pa prosimo vernike iz okolice Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 890 €. V cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar ali ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. V Hrastniku ste darovali 240 €. Hvala.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹ (Lk 23,35–38)

NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA
V cerkvenem letu pri bogoslužju vedno znova podoživljamo skrivnosti našega odrešenja od pričakovanja Odrešenika do dopolnitve časov; zaključujemo pa ga s slovesnim praznikom Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. V evangeliju se nam je Jezus predstavil kot križani. Potrebna je res globoka vera, da v tem prebičanem, izmučenem in ponižanem Jezusu spoznamo svojega kralja in ga priznamo za vladarja našega življenja. To je spoznal in priznal desni razbojnik. »Jezus, spomni se me, ko bo prideš v svoje kraljestvo!« je prosil. In Jezus mu je obljubil: »Resnično ti povem, še danes boš z menoj v raju.«
Ko je bil vpeljan praznik Kristusa Kralja, je bilo slišati mnoge ugovore: zemeljskih kraljev, ki so bili nekdaj mogočni vladarji, je zmeraj manj, tisti, kar ji je še, pa imajo bolj malo moči in veljave. Kako naj torej ljudje sploh razumejo vladarsko moč Kristusa kralja? Kristus, ki ga priznavamo za svojega kralja, je čisto drugačen od vladarjev tega sveta. »Čeprav je bil Božje narave,« piše o njem apostol Pavel, »je sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo hlapca in je sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo hlapca in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.« Njegov edini vladarski prestol je tako križ, s katerega nam deli darove usmiljenja in odrešenja. Iz ljubezni do nas je prelil zadnjo kapljo krvi. Vsakega ljubi s čisto osebno ljubeznijo.
Križani Kralj nas uči, kakšna mora biti naša medsebojna ljubezen, da bo odsev njegove kraljevske ljubezni: darujoča se, dobrohotna, usmiljena, odpuščajoča. Zaživimo jo v našem vsakdanu! (S. Čuk, Misli srca)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Izidorja Bolte. Molimo za pokoj njegove duše.

Oznanila za 33. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BODITE STANOVITNI

Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna stanovitnost, pri čem moramo vztrajati? O neki stanovitnosti je govoril tudi evangelij prejšnje nedelje, če se še spomnimo. Saduceji so bili izredno vztrajni pri vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je imelo za ženo kar sedem bratov. Je to takšna stanovitnost, ki nam zagotavlja življenje?
O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob našem koncu. Jezus pravi, da bodo nad nas dvigali roke, nas preganjali, izročali v shodnice in ječe … Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost. Če skušamo sestaviti sliko iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi: Prava vera se mora odražati v stanovitnosti in samo stanovitnost bo nagrajena z večnim življenjem.
Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do konca, v čem je bil kot vzor vernika do konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt, takšno življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem vztraja, kaj je njegova stanovitnost.
»Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali česa podobnega. Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke izročam svojo dušo,« nato reče Jezus na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je edino, kar ostane, le njegova duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče. In Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju samega sebe kot Božjega sina. In nato čisto na koncu: »Dopolnjeno je!« Jezus je vztrajal do konca. Stanoviten je bil do konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem zgledu bodimo stanovitni tudi mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam obljublja današnji evangelij. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

13. november
33. NEDELJA MED LETOM, MARTINOVA NEDELJA
sv. Stanislav Kostka, redovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
v zahvalo za 80 let življenja in za zdravje
za + Angelo Kunstelj (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Minko Rovšek
8.00 Hrastnik: za verne duše v vicah
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Martina Marinka ter Karla in Martino Grešak
za + Matevža in Marijo Šunta
za + Alojza Klemena in sorodnike

Ponedeljek, 14. 11.
sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za zdravje Pumpar Franja
za + iz družin Lavrin in Guna

Torek, 15. 11.
sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj
18.00 Dol pri Hrastniku: za U Karla in Martino Grešak
za + Franca in Ano Laznik
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + starše in brate Kmetič in Jan ter Francko Jerebičnik
za zdravje družine Medved

Sreda, 16. 11.
sv. Marjeta Škotska, kraljica
8.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
8.00 Turje: za + Frančiško Lokovšek
za + Ludvika Verka

Četrtek, 17. 11.
sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
18.00 Hrastnik: za + Štefko Vučajnik
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Frido Deželak
za + Kristino Sirše

Petek, 18. 11.
posv. bazilik sv. Petra in Pavla
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Milko Koncilija
za + Pavlo Pust

Sobota, 19. 11.
sv. Matilda, redovnica
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Heleno Spende
za + Milko Okrajšek (30. dan)

20. november
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
sv. Edmund, kralj
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Rozalijo in Filipa Skaleta
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
za + Ivana in starše Rihter in Jazbec
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Žabkar ter Belindo in Justina
za + Martino Klarić (obl.)
za + Draga Kozoleta (obl.)
10.00 Hrastnik: za + Darjana Kršiča (obl.)
za zdravje in Božje varstvo

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Pevovodje in organisti vseh štirih župnij lepo vabljeni na srečanje, ki ga bomo imeli jutri, 14. novembra, ob 19.30 v cerkvi sv. Marije v Trbovljah.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Danes obhajamo v naši župniji dvojno slovesnost. Ob letošnji Martinovi nedelji se veselimo tudi zlate maše, ki jo je letos obhajal naš rojak, g. Martin Cirar. Hvala vsem, ki ste ob tej priložnosti očistili ter okrasili cerkev in okolico. Hvala gospodinjam, ki so poskrbele za pecivo za pogostitev po sv. maši. Hvala mojim domačim, ki so darovali vino za pogostitev. Iskrena hvala tudi mladim, ki so pomagali pripraviti pogostitve in bodo pomagali tudi sedaj po sv. maši. Hvala ŽPS in ostalim sodelavcem, ki so pomagali s praktičnimi nasveti za pripravo današnje slovesnosti. Hvala ministrantom, pevcem, bralcem in ostalim liturgičnim sodelavcem, ki so poskrbeli za lepo obhajanje te slovesne sv. maše. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, da je današnja slovesnost lepo potekala. Po sv. maši vas vabim, da se ob cerkvi še ustavimo ob skupnem druženju in praznovanju.

Tako kot lani, bo Karitas tudi letos izdelovala adventne venčke po naročilu (naročilo po GSM: 041/944-145 ali v pisarni Karitas). Darovi za venčke so namenjeni župnijski Karitas. Hvala.

Trbovlje – sv. Marija
Strošek zamenjave ozvočenja v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah je nekoliko manjši, kot je bilo sprva predvideno in znaša slabih 5.400 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Trbovelj darovali 938 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vaše darove.

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Prihodnjo nedeljo (20. 11.) je osrednji praznik naše župnije. Slovesno sv. mašo ob 10.00 bo vodil kapucin br. Luka Modic. V soboto, 19. novembra ob 8h zjutraj bomo čistili cerkev in okolico. Vsaka, še tako majhna pomoč je več kot dobrodošla! Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da pristnost sporočite Olgi ali Alešu.
Hvala vam, da čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve, ki je naš skupni dom in tako odgovornost nas vseh. Lepota našega svetišča je ogledalo naše župnijske skupnosti.

Na 1. adventno nedeljo bodo na razpolago adventni venčki. Vaši darovi zanje so namenjeni za obnovo cerkve. Hvala za vaš dar.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brnice. Za prihodnji teden pa za čiščenje prosimo vernike iz trga Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 520 €. V župnijski cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar ali ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar za obnovo groba oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. Do sedaj ste v Hrastniku za ta namen darovali 60 €. Hvala za vaše darove. Tudi s skrbjo za urejene grobove naših pokojnih pokažemo ljubezen do tistih, ki so pred nami že odšli v večnost.

Zgodba nekega poklica …

Moja življenjska pot se je začela v središču »rdečih revirjev«, v Trbovljah. Tam sem obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Zgodaj sem bil soočen z gradnjo raja na zemlji, ki ni bila nič kaj prepričljiva. Tudi tisti, ki so uživali ugodnosti tedanjega sistema, niso živeli življenja v polnosti, po katerem hrepeni človek v svoji globini. Godile so se nesreče, razsajale bolezni in kosila smrt. Treba je bilo najti smisel in cilj življenja nekje globlje. Hvala Bogu, dano mi je bilo spoznati, da »je Jezus Kristus pot, resnica in življenje«. Te evangeljske besede sem si pred 50 leti vzel za geslo. Želel sem in še želim tudi druge voditi po tej Poti k Resnici in Življenju. Več kot polovico svoje duhovniške poti sem prehodil z gomilskimi župljani. Žal še zdaleč nisem uspel dati ljudem toliko, kot sem želel in upal, da bom. A Jezus pomnožuje pet podarjenih hlebčkov rženega kruha, da nasiti veliko množico. Hvaležen sem župljanom, da me podpirajo, mi stojijo ob strani in me spremljajo z molitvijo. Veliko mi pomeni povezanost z duhovniki, zlasti naveza s sobratom Alojzom Pirnatom pri pastoralnem delu v soupravljani župniji Sv. Jurij ob Taboru. Pa tudi jurski župljani bogatijo mojo duhovniško pot. (www.druzina.si/clanek/martin-cirar-zupnik)

Zlatomašniku, g. Martinu Cirarju, želimo trdnega zdravja in obilo Božjega blagoslova pri njegovem duhovniškem poslanstvu!

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?«
Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi!« Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,5–8.17–19)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojnega Cirila Sotlarja. Molimo za pokoj njegove duše.

Oznanila za 32. nedeljo med letom – zahvalna

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

ČIGAVI BOMO?

Evangelij današnje nedelje nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje. Vendar so ravno glede te teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali iz namišljenega primera: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim; vprašali so Jezusa: ‘Čigava bo torej ta žena, ko bo umrla?’ Jezus, ki je vedno krotak in potrpežljiv, najprej odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za to zemeljsko. Večno življenje je drugačno življenje v drugačni razsežnosti, kjer med drugim ne bo več poroke, ki je vezana na naše bivanje na tem svetu. Vstali, pravi Jezus, bodo kot angeli in bodo živeli v drugačnem stanju, ki ga sedaj še ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Tako je Jezus to razložil.
Za tem pa gre Jezus, če lahko tako rečemo, v protinapad. S tako preprostostjo in izvirnostjo navaja Sveto pismo, da resnično z občudovanjem gledamo na našega Učitelja. Potrditev vstajenja je Jezus našel v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom in se Bog razodene kot Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, s katerimi se On veže, in ta vez je močnejša od smrti. To lahko tudi rečemo za odnos Boga z nami, z vsakim od nas: On je naš Bog! On je Bog vsakega od nas, kot da bi On nosil naše ime. To On z veseljem pove in to je zaveza. Zdaj veste, zakaj Jezus pravi: ‘Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.’ In tista odločilna in temeljna vez je zaveza z Jezusom. On sam je Zaveza, Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Podarja ga vsem in tako imamo po njem vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja, ni preprosto odprava tega sedanjega, je življenje, ki presega našo predstavo, saj nas Bog nenehno preseneča s svojo ljubeznijo in usmiljenjem.
Zato je to, kar se bo zgodilo, ravno nasprotno, kar so pričakovali saduceji. Ne projicirajmo tega življenja v večnost, v drugo življenje, ki nas čaka, ampak naj večnost osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas. (E. Mozetič)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

6. november
32. NEDELJA MED LETOM, ZAHVALNA NEDELJA
sv. Lenart, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andrejo Žohar (obl.)
za + Jožefo Salmič Obrez
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa in Gabrijelo Sakelšek
za + Draga in Marijo Zadravec
8.00 Hrastnik: za + Gabrijelo Eli Urbajs
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Jožeta in Tilko Kačič ter sorodnike
za žive in + farane in za pok. župnika
v priprošnjo za Petro

Ponedeljek, 7. 11.
sv. Engelbert, škof
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + nečake in Marijo Robič
za + Jožeta Hermana in pok. iz družin Obolnar in Herman

Torek, 8. 11.
sv. Bogomir, škof
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Mirka (obl.) in Ano Laznik
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + iz družin Bencak in Brlogar
za + Zofijo Erjavec (30. dan)

Sreda, 9. 11.
Posvetitev lateranske bazilike
8.00 Hrastnik: v zahvalo za Marijino varstvo in nakup stanovanja
8.00 Dol pri Hrastniku: za + Milko Rezec
za + župnika Franca Ornika

Četrtek, 10. 11.
sv. Leon Veliki, papež
18.00 Hrastnik: za + Edija Potočana
za + Frančiško in Emanuela Dolanca
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Ivana Arha (obl.)
za + Tomislava Zupančiča, Julijano Strašek in Franca Zupančiča
za + Milana Janežiča (8. dan)

Petek, 11. 11.
sv. Martin iz Toursa, škof
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič
za + Franca Lindiča in sorodnike
za zdravje

Sobota, 12. 11.
sv. Jozafat, škof in mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za žive in + iz družine Bukovec
za žive in + iz družin Šmit in Grabnar

13. november
33. NEDELJA MED LETOM, MARTINOVA NEDELJA
sv. Stanislav Kostka, redovnik
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
v zahvalo za 80 let življenja in za zdravje
za + Angelo Kunstelj (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Minko Rovšek
8.00 Hrastnik: za verne duše v vicah
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Martina Marinka ter Karla in Martino Grešak
za + Matevža in Marijo Šunta
za + Alojza Klemena in sorodnike

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Ob zahvalni nedelji izrekamo zahvalo Bogu za vse prejete darove. Prav pa je, da hvaležnost izkažemo tudi drug drugemu. Hvala vsem župnijskim sodelavcem in ostalim, ki karkoli dobrega storite za naše štiri župnije. Iskrena hvala tudi vsem, ki karkoli dobrega storite za oba duhovnika, ki sva med vami. Veliko je dobrih del, ki so skrita, a pri Bogu ni nobeno dobro delo pozabljeno. Vsem iskrena hvala za vso vašo dobroto.

V četrtek (10. 11.) vabljeni na srečanje biblične skupine, ki bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu.

V tednu ki je pred nami je reden verouk po ustaljenem urniku.

Na voljo vam je Marijanski koledar (3 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Ker v petek obhajamo god sv. Martina, zavetnika naše cerkve in župnije, bo sv. maša zvečer ob 19.00, jutranje maše pa ne bo.

Na Martinovo nedeljo (13. 11.) bomo obhajali zlato mašo našega rojaka g. Martina Cirarja. Gospodinje naprošamo za pripravo peciva za pogostitev po sv. maši. Pecivo lahko prinesete v prostore Karitas v soboto (12. 11.), od 18.00 do 19.00 ali na sam praznik od 8.30 naprej. Hvala vsem, še posebej otrokom in mladim, ki ste včeraj pomagali pri čiščenju župnijske cerkve in okolice.

Trbovlje – sv. Marija
Strošek zamenjave ozvočenja v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah je nekoliko manjši, kot je bilo sprva predvideno in znaša slabih 5.400 €. V ta namen ste verniki iz Trbovelj darovali 888 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vaše darove.

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva (20. 11.) obhajamo osrednji praznik naše župnije, zato ne bo sv. maše zjutraj ob 8h pač pa bo ob 10h. Slovesno sv. mašo bo vodil kapucin br. Luka Modic. Za lepo obhajanje praznika pa je potrebno kar nekaj priprav. Zato vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite čiščenja cerkve in okolice, ki bo potekalo v soboto, 19. novembra. Začnemo ob 8h zjutraj. Vsaka, še tako majhna pomoč je več kot dobrodošla! Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da pristnost sporočite Olgi ali Alešu.
Hvala vam, da čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve, ki je naš skupni dom in tako odgovornost nas vseh. Lepota našega svetišča je ogledalo naše župnijske skupnosti.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice ter za pripravo krasitve za zahvalno nedeljo se zahvaljujemo vernikom iz Marnega. Za prihodnji teden pa za čiščenje prosimo vernike iz Brnice. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta namen verniki iz Dola darovali 375 €. V župnijski cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko oddate svoj dar v ta namen, ali pa ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku lahko svoj dar za obnovo groba oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. Tudi s skrbjo za urejene grobove naših pokojnih pokažemo ljubezen do tistih, ki so pred nami že odšli v večnost. Hvala za vaš dar.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. (Lk 20,34–36)

ZAHVALNA NEDELJA
Pridelki narave niso samoumevni. Lahko bi bila polja brez semen, hranil in dežja. Lahko bi bila tla peščena in nerodovitna. Pa če ne bi rasle rože, drevesa, gozdovi? Kako bi bilo, če pridelki zemlje ne bi imeli užitnih plodov? Če ne bi bilo divjadi, ptic, živali in rib? Kako bi se prehranjevali? Kaj bi jedli, da bi ostali pri življenju? S čim bi si potešili lakoto? Lakoto po hrani sveta. Ko je Bog ustvaril človeka, je moral ustvariti naravo, ki ga živi. Vanjo polaga Stvarnik svojega duha in jo obnavlja, da daje svoj sad. Vsako leto zemlja znova rojeva in hrani množice. Bog navrže več, kakor more človek zaužiti. Več, kakor bi mogla zaužiti vsa usta sveta. A ljudje umirajo od lakote, ker so na svetu mogočneži, ki si prilaščajo darove narave na račun drugih. Ker ne ravnajo po Božjem zgledu, ampak ropajo, plenijo, požigajo in dopuščajo, da so bratje in sestre ranjeni v dostojanstvu, ko si pridobivajo dobrine zemlje. Zahvaljujmo se Bogu, da ne trpimo lakote. Pomagajmo po svojih močeh, da je ne bi trpeli ljudje našega veka. (P. Millonig, Zasidran v veri)

Na zahvalno nedeljo se zbiramo ob oltarju s posebnim namenom: da se zahvalimo za vse, kar imamo, kar nam je podarjeno od Boga, ki nas neizmerno ljubi. Naj bo današnja zahvala iskrena in obogatena s prošnjo, da bi znali ceniti prav vsak trenutek, ki napolnjuje naše življenje. A.K.

YOUCAT – katekizem za mlade

Lahko pomagamo umrlim, ki so v stanju vic?

Da, ker vsi krščeni sestavljamo eno samo občestvo v Kristusu in smo med seboj povezani, lahko mi živeči na zemlji pomagamo dušam umrlih v vicah. (KKC 1032)
Ko je človek mrtev, ne more nič več storiti zase. Čas aktivne preizkusne dobe se je iztekel. Mi pa lahko marsikaj naredimo za umrle v vicah. Naša ljubezen sega v onstranstvo. S svojim postom, molitvijo, dobrimi deli, predvsem pa z obhajanjem svete evharistije lahko izprosimo milost za umrle.

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Jožefe Salmič Obrez in Milana Janežiča, na pokopališču na Dolu od pokojnega Adolfa Kovača in Viktorije Žagar, na pokopališču v Gorah pa od pokojnega Viktorja Mokotarja. Molimo za pokoj njihovih duš.

Oznanila za 31. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

JEZUS ŽELI TUDI V TVOJO HIŠO PRINESTI VESELJE

V Jerihi je živel mož, ki je bil prava izgubljena ovca, zaničevan in „izobčen“, ker je bil cestninar, celo šef vseh mestnih cestninarjev in prijatelj osovraženih rimskih osvojevalcev, tat in izkoriščevalec. Zahej se ni mogel približati Jezusu verjetno zato, ker je bil na slabem glasu in tudi majhne postave je bil. Zato se je povzpel na drevo, da bi videl Učitelja, ko bo šel mimo. To na videz nekoliko smešno početje pa vendar razodeva notranjo željo tega človeka, da bi prišel do stika z Jezusom. Tudi Zahej sam ne doume globokega pomena tega dejanja. Ne ve zakaj, ne pozna vzroka, vendar to naredi! Še zdaleč si ne upa misliti, da bi lahko premostil razdaljo, ki ga je ločila od Gospoda. Zadovolji se, da ga bo samo videl iti mimo. Vendar ga Jezus, ko se približa drevesu, pokliče po imenu in mu reče: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši« (Lk 19,5). In takoj je ta mali mož, ki so ga vsi zavračali in je bil v anonimnosti kot izgubljen, splezal dol. Jezus pa ga presenetljivo pokliče po imenu! Zanimivo je to, da ime Zahej v prevodu pomeni prav „Bog se spomni!“
Jezus torej gre v Zahejevo hišo in s tem vzbudi kritiko vseh prebivalcev Jerihe. Tudi v tistih časih so veliko besedičili. Kako vendar? Ob vseh v redu ljudeh v mestu, gre prav k temu cestninarju? Da, saj je izgubljen prav ta človek. In Jezus reče: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin« (Lk 19,9). V Zahejevo hišo je od tistega dne vstopilo veselje, mir, odrešenje.
Ne obstoja noben poklic in ne družbeni položaj, noben greh ali zločin kakršne koli vrste, ki bi človeka lahko izbrisal in Božjega spomina in iz Božjega srca tudi enega samega njegovega otroka. Bog se nas vedno, prav vedno spominja in nikoli ne pozabi nikogar, ki ga je ustvaril. Tudi mi se pustimo Jezusu poklicati po imenu. V globini srca prisluhnimo njegovemu glasu, ki nam pravi: „Danes moram ostati v tvoji hiši“, kar pomeni v tvojem življenju. Sprejmimo ga z veseljem, ker bo zagotovo spremenil naše življenje na lepše. Jezus to lahko naredi! (papež Frančišek)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

30. oktober
31. NEDELJA MED LETOM
sv. Marcel, mučenec
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Blaža Žnideršiča
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Hedviko Hribšek (obl.) in sorodnike
za + Heleno Spende (30. dan)
za + Ano Ahac
8.00 Hrastnik: za + Avgusta in Jožefo Špeglič
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Marijo Jančič (obl.) in Stanka Bizjaka
za + Marijo Šmit (30. dan)

Ponedeljek, 31. 10.
sv. Volbenk, škof
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Rozalijo Brežnik in sorodnike
za + starše Rupar in Pust

Torek, 1. 11.
VSI SVETI
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + iz družin Tanšek, Koznik in Flis in vse pok. sorodnike
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + sestro Anico, starše Bizjak in vse pok. sorodnike
8.00 Hrastnik: za + Gabrijelo Eli Urbajs (8. dan)
15.00 Dol pri Hrastniku: za + Žagarjeve, Dijacijeve in Napretove
za + Rudolfa (obl.) in Pavlo Kačič

Sreda, 2. 11.
spomin vseh vernih rajnih
18.00 Hrastnik: za + Logarjeve, Ramšakove in Mikličeve
za + dva Dominika in Marijo Špajzer
18.00 Turje: za + Franca in Frančiško Rupnik
za + Gabrijelo Eli Urbajs

Četrtek, 3. 11.
sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
18.00 Hrastnik: za + Hedo in Karla Urbajsa (obl.)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Edija Piška (obl.)
za + Jožo in Janeza Forte
za + Jožefo Salmič Obrez

Petek, 4. 11.
sv. Karel Boromejski, škof
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa Koznika ter žive in pok. sor.

Sobota, 5. 11.
sv. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Dominika in Terezijo Brinar
za + Turšičeve, Salmičeve in Mileno Cerovec

6. november
32. NEDELJA MED LETOM, ZAHVALNA NEDELJA
sv. Lenart, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Andrejo Žohar (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Jožefa in Gabrijelo Sakelšek
za + Draga in Marijo Zadravec
8.00 Hrastnik: za + Gabrijelo Eli Urbajs
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Jožeta in Tilko Kačič ter sorodnike
za žive in + farane in za pok. župnika
v priprošnjo za Petro

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Nabirke pri vseh sv. mašah prejšnje nedelje so za misijone. V župniji Trbovlje – sv. Martin smo za misijone zbrali 437,22 €, v župniji Trbovlje – sv. Marija 300,90 €, v župniji Hrastnik 266,21 € in v župniji Dol pri Hrastniku 180,28 €. Iskrena hvala za vaše darove za misijone.

V prihodnjem tednu so šolske počitnice, zato ni verouka.

Na prve petke v mesecu duhovnika obiskujeva bolnike po domovih in v domovih za ostarele. Če poznate koga, ki bi želel obisk duhovnika, vas prosiva, da nama to sporočite.

V vseh štirih župnijah bomo imeli molitve za pokojne – spomine. Vaše pokojne, ki jih priporočate v molitev in spomin pri sv. maši, lahko sporočite po mašah v zakristiji.

Bogoslužja na praznik vseh svetih, 1. novembra, bodo potekala po naslednjem urniku:
Trbovlje – sv. Martin: sv. maša ob 10.00, po maši molitev za rajne na starem pokopališču;
ob 15.00 molitev za rajne na pokopališču v Gabrskem (molitev začnemo v poslovilnem prostoru pri vežicah);
ob 18.00 v cerkvi molitev rožnega venca po namenu spominov.
Trbovlje – sv. Marija: sv. maša ob 8.00.
Hrastnik: sv. maša ob 8.00;
ob 18.00 molitev rožnega venca po namenu spominov.
Dol pri Hrastniku: 14.30 v cerkvi molitev po namenu spominov, 15.00 sv. maša, po maši molitev za rajne na pokopališču na Dolu.

Bogoslužja na praznik spomina vernih rajnih, 2. novembra, bodo potekala po naslednjem urniku:
molitev za rajne na pokopališču v Dragi ob 17.00, sv. maša v Hrastniku ob 18.00.
molitev za rajne na pokopališču v Gorah ob 17.00; molitev za rajne na pokopališču v Turju ob 17.30, nato sv. maša ob 18.00; po maši molitev po namenu spominov.

V zakristiji vam je na voljo Marijanski koledar (3 €) in Mohorjeva pratika (6,90 €).

Trbovlje – sv. Martin
Na Martinovo nedeljo (13. 11.) bomo obhajili zlato mašo našega rojaka g. Martina Cirarja. Gospodinje naprošamo za pripravo peciva za pogostitev po sv. maši. Pecivo lahko prinesete v prostore Karitas v soboto (12. 11.), od 18.00 do 19.00 ali na sam praznik od 8.30 naprej.

To soboto (5. 11.) bomo generalno čistili cerkev sv. Martina. Začnemo ob 10.00. Hvala za vašo pripravljenost in pomoč.

Trbovlje – sv. Marija
V preteklem tednu smo zamenjali ozvočenje v cerkvi Sv. Marije v Trbovljah. V ta namen ste verniki iz Trbovelj darovali 778 €, verniki iz Hrastnika pa 50 €. Hvala za vsak vaš dar.

Hrastnik
Molitvena skupina vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po večerni sv. maši.
Hvala vsem, ki ste darovali za popravilo sistema zvonjenja v župnijski cerkvi v Hrastniku. Z vašimi prispevki in s prizadevnostjo ključarjev in drugih sodelavcev, je zvon zopet zazvonil.

Dol pri Hrastniku
Hvala vsem, ki ste že ali pa še boste darovali za obnovo duhovniškega groba na Dolu.
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Brdc. Za prihodnji teden prosimo za čiščenje in za pripravo okrasitve za zahvalno nedeljo vernike iz Marnega. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. 
Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,3–4.11–12)

NAŠI VZORNIKI IN PRIPROŠNJIKI
Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji … Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni ‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!” Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih. (S. Čuk)

Biti svetnik pomeni biti to, kar sem. Zato je vprašanje svetosti dejansko vprašanje, kako ugotoviti, kdo sem – in odkriti svoj pravi jaz. (Thomas Merton)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Alojzije Štrovs, na pokopališču na Dolu pa od pokojne Gabrijele Eli Urbajs in pokojnega Janka Kodruna. Molimo za pokoj njihovih duš.