Molitvena skupina župnije Sv. Martina in Sv. Marije v Trbovljah

Molitvena skupina pri sv. Martinu
Skupina pri sv. Martinu redno in organizirano deluje že več kot deset let. Od prvih nekaj molivcev, ki so bili že prej vključeni v razne nacionalne molitvene zveze, se je do današnjih dni število povečevalo, zadnje leto pa že spet malo skrčilo. Trenutno šteje skupina 25 registriranih molivcev, od tega je 22 žensk in 3 moški, 19 članov je bolj aktivnih, ostali so le zunanji člani. Namen molitvene skupine je predvsem in samo eden: osebna molitev, stalna in vztrajna, in potreba, da se nekaj kristjanov v Jezusovem imenu vsak dan poveže v molitvi z vsemi molivci slovenskih župnij (ŽRV, v svoji župniji pa zanjo vsak dan zmoli po stalnem in posebnem namenu). Osnovna dejavnost naše molitvene skupine je torej vsakodnevna osebna molitev ene desetke rožnega venca po treh osnovnih namenih:

1. po namenu apostolata molitve katoliške Cerkve za tekoči mesec ( Naša molitev)
2. po posebnem župnijskem mesečnem namenu
3. stalni namen za duhovne poklice in potrebe v naši župniji in škofiji Celje

Posebni mesečni namen sledi večinoma koledarskim dogodkom v župnijski skupnosti in z življenjem naše župnije povezanimi dejavnostmi. Ker smo vsi člani molitvene skupine tudi člani MZDP v okviru celjske škofije je naša dnevna misel povezana tudi s skrbjo za nove duhovne poklice in molitev za stanovitnost že poklicanih v celotni celjski škofiji. Zato smo redni udeleženci vsakoletnega tako dekanijskega kot škofijskega molitvenega srečanja za duhovne poklice v Petrovčah.

Člani MZDP v Petrovčah na škofijskem molitvenem dnevu

Skupina ima redna srečanja 1x mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu, po večerni sveti maši.
Na srečanjih se pogovorimo o naših molitvah in izmenjamo izkušnje ali spomine na dogodke povezane z molitvijo. Na srečanju se ozremo tudi v prihodnost, pregledamo cerkveni koledar, poudarimo kak važnejši datum ali bližajoči se praznik in seveda nekaj časa posvetimo tudi pogovoru z Bogom. Srečanje sicer pričnemo z odlomkom iz Svetega pisma, sledi kratko razmišljanje o prebrani Besedi, zatem razložimo namene mesečne molitve, vmes je še krajša skupna molitev, srečanje zaključimo z blagoslovom.
Molitvena skupina redno sodeluje pri vseh oblikah molitve v domači župnijski cerkvi, se udeležuje raznih molitvenih pobožnosti in župnijskih romanj.

Utrinek z Vidovega romanja leta 2016

Molitvena skupina pri sv. Mariji:

Skupina je neformalno obstajala od začetka ustanovitve nove župnije v tem delu mesta in po ustanovitvi MZDP za mariborsko škofijo. Sprva je bilo v skupini 19 članov, ki so se zbirali enkrat mesečno. Delovanje skupine je zatem skoraj zamrlo. Šele po združitvi obeh župnij v letu 2016, smo se spet formirali v skupino kot članico MZDP celjske škofije. Molivke in molivci redno molijo rožni venec pred vsako mašo, sodelujejo in vodijo uro molitve v bolnišnični kapeli, sodelujejo z molitvijo na romanjih, drugih pobožnostih (križev pot v postnem času), na škofijskem srečanju MZDP v Petrovčah in drugih srečanjih MZDP ter sami doma opravijo še »domačo nalogo« – molitev za duhovnike, po skupnem in svojem namenu! Skupina šteje trenutno 18 članov, srečanja v župnijski dvorani so vsak prvi torek v mesecu.

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice 2016

Zaključek:
Obe skupini sta odprti za vse, dobrodošel je vsak, da le ima dober namen, rad moli v občestvu in čuti potrebo in skrb zaradi upadanja števila duhovnih poklicev. V obeh skupinah smo si edini, da Bogu naša molitev sicer ničesar ne more dodati, pomaga pa nam, da se ne izgubimo v sodobnem vrvežu in nesnagi današnjega sveta, nenazadnje – da ne izgubimo najdragocenejšega zaklada – naše vere.
Animator obeh molitvenih skupin:
Mihael Hild (041 371 430; mihael.hild@gmail.com)