Cerkveni mešani pevski zbor sv. Martina

Začetek cerkvenega petja v Trbovljah bi bilo mogoče povezati s pridobitvijo Goršičevih orgel na kor farne cerkve v letu 1861, vendar pa o tem ni podatkov. Podatki, ki jih imamo na voljo, govorijo o tem, da je bil prvi cerkveni pevski zbor ustanovljen v januarju 1893. Pevsko društvo Zvon, kot se je zbor imenoval, je ustanovil kaplan Pankracij Gregorc. Zbral je 7 ali 8 ženskih in 10 moških glasov. Gregorc je pevce navduševal in sodeloval tudi sam.

Glasbeno vodstvo zbora je prevzel organist Mihael Ličar, ki je prišel od Sv. Jedrti (nad Laškim). Najprej so peli le cerkvene, kasneje pa tudi narodne in umetne pesmi. Že v prvih letih so pevci napravili pevski izlet na Dol, kamor so jih peljali s kmečkim vozom, ki so ga za to priložnost okrasili z liro. S svojim petjem so navdušili kmečke ljudi.

Pomembno mesto v zborovskem petju v župniji Trbovlje – Sv. Martin ima Anton Uršič, ki je župnijski pevski zbor vodil kar 65 let – od leta 1934 do svoje smrti leta 1979. Delovanje cerkvenega pevskega zbora je nato za 6 let zamrlo, dokler ga leta 1985 (prva vaja je bila 13.9.) ni obudil takratni kaplan Zvone Podvinski.

Po njegovem odhodu na drugo župnijo je Mešani pevski zbor Sv. Barbare do leta 2001 vodila Uršula Grabnar.
V župniji je v vseh letih delovalo tudi več drugih, pretežno manjših, pevskih sestavov. Tako je v letih 1974-1976 pod vodstvom Cite Zakonjšek deloval mladinski pevski zbor Sonce, v letih 1988-1993 je deloval otroški pevski zbor pod vodstvom Uršule Grabnar, v letih 1988-1990 je pod vodstvom Gregorja Špajzerja deloval mladinski pevski zbor Alabare. V letu 1996 je z delom pričel mladinski pevski zbor Jeruzalem, ki ga je vodila Barbara Bola. Zbor je med drugim nastopil tudi na Festivalu slovenske cerkvene glasbe leta 2000, kjer so strokovnjaki pozitivno ocenili njegov nastop. Milena Nograšek je v Cerkvenem glasbeniku št. 1-3 letnik 2001 na strani 19 zapisala:

»Navdušujoč je bil nastop Mešanega mladinskega pevskega zbora Jeruzalem (Trbovlje) z zborovodkinjo Barbaro Bola: njihovo petje je zvočno odlično, muzikalno občutljivo, mladi pevci imajo odlično izgovorjavo in izžarevajo navdušenje za glasbo.«

V oktobru 2001 je prišlo do združitve obeh tedaj delujočih pevskih zborov: Sv. Barbare in Jeruzalem. Nastal je Mešani pevski zbor Sv. Martina, ki ga je v začetku vodila Barbara Bola. V letu 2004 jo je kot zborovodja nasledil Gregor Špajzer, ki pevke in pevce vodi še danes.
Pevke in pevci se srečujejo na vajah, ki so ob sobotah zvečer. Repertoar skladb je zelo pester, saj zajema tako cerkvene skladbe za različne priložnosti, poleg tega pa tudi narodne in umetne skladbe. Od leta 2005 pevski zbor redno sodeluje na vsakoletni občinski reviji odraslih pevskih zborov v Trbovljah. Redno se udeležuje dekanijskih srečanj pevskih zborov.

Predsednica pevskega zbora je Janja Škerbec. Če želite s pevci in pevkami stopiti v stik, lahko to naredite na tel. 051 674 193.