O župniji

Župnija sv. Martina Trbovlje
Trg Franca Fakina 31
1420 Trbovlje
tel.: 041 388 145

karitas:
tel.: 041 944 145
trr: SI56 6100 0001 6454 360

župnik:
Matej Dečman

zupnijatrbovlje@gmail.com

Župnija sv. Martina Trbovlje upravlja župnijsko cerkev sv. Martina v zgornjih Trbovljah, cerkev sv. Katarine v Čečah, cerkev sv. Miklavža v Lokah, cerkev sv. Marka na Ostenku, enkrat mesečno in ob posebnih priložnostih pa je sveta maša tudi bolnišnični kapelici v Trbovljah.