Župnijske orgle

GORŠIČEVE ORGLE

Župnijska cerkev v Trbovljah je bila v sredini prejšnjega stoletja nekoliko povečana in s tem dobila večji kor. Leta 1876 so nabavili nove orgle, ki jih je izdelal znameniti slovenski orglar Franc Goršič. Te orgle so imele 14 registrov in romantično dispozicijo. Kar polovica registrov v instrumentu je bila 8 čeveljskih.

MANUAL:   PEDAL:  
1. bordon 16′ 11. subbas 16′
2. eolina 8′ 12. principalbas 16′
3. viola di gamba 8′ 13. oktavbas 8′
4. gamsov rog 8′ 14. violončelo 8′
5. flavta 8′    
6. principal 8′    
7. oktava 4′    
8. harm. flavta 4′    
9. kornet 2 2/3′    
10. mikstura 2 2/3′    

 Goršič je prvi vpeljal na Slovenskem zbiralnike, kar je pri mehaniki precej zamotano. Določene registre je bilo možno z 90 stopinjskim obratom vključiti v mehanizem. Organist ga je aktiviral z nogo in s tem vključil ali izključil vse nastavljene registre hkrati.

 ŠKRABLOVE ORGLE

Leta 1996 smo v župniji dobili nove, 22 registrske orgle, ki jih je izdelal mojster Anton Škrabl, kot opus 30 svoje orglarske delavnice. Blagoslovljene so bile 10.11.1996.

 

GLAVNO PIŠČALJE:   HRBTNI POZITIV:   PEDAL:  
1. Principal 8′ 10. Copula 8′ 18. Principal bas 16′
2. Gamba 8′ 11. Fugara 4′ 19. Subbas 16′
3. Cevna flavta 8′ 12. Principal 4′ 20. Oktavni bas 8′
4. Oktava 4′ 13. Nasard 2 2/3′ 21. Koralni bas 4′
5. Stožčasta flavta 4′ 14. Oktava 2′ 22. Fagot 16′
6. Superoktava 2′ 15. Terca 1 3/5′    
7. Kornet III 2 2/3′ 16. Cimbal IV 1′    
8. Mikstura IV 1 1/3′ 17. Vox humana 8′    
9. Trobenta 8′ Tremolant      
Tremolant          

Zveze I-II, I-ped, II-ped

Trenutno kot organisti v župniji delujejo Gregor Špajzer, Katarina Zakrajšek, Nasta Štojs in Tanja Božiček Simnovčič.