Otroci Brezmadežne v Trbovljah

Sem Alojzija Urigel in že od leta 2007 članica otrok Brezmadežne s čudodelno svetinjo. Ko sem postala njen otrok, sem povabila v skupino še nekaj prijateljev. Takrat nas je bilo samo 7 članov. Od g. Franca Rataja, voditelja SLO združenja, smo prejeli svetinjico, člansko izkaznico in zgibanko ‘ večna devetdnevnica’ in pričeli pridno moliti s priprošnjo in zahvalo, da je Brezmadežna naša mati in priprošnjica.

V aprilu leta 2016 sem od g. Franca Rataja prejela povabilo na izredno srečanje otrok Brezmadežne pri Svetem Jožefu v Celju. Ob tem nas je g. Rataj seznanil, da je združenje otrok Brezmadežne, svetovno Združenje, ki deluje v sklopu družbe svetega Vincencija in da je tudi v Sloveniji potreba, da se sestavi Narodni odbor otrok Brezmadežne. Na željo vseh povabljenih smo se ponovno sestali 8. maja 2016, kjer je bil ustanovljen Narodni odbor otrok Brezmadežne za Slovenijo. Po posebni milosti, sem bila tudi jaz imenovana v osemčlanski odbor združenja, katerega voditelj je g. Rataj Franc.

G. Rataj nas je seznanil z osnovno nalogo članov sveta združenja. Med drugim nam je priporočil, da je zaželeno, da pritegnemo v Združenje čim več novih članov in tudi, da se večna devetdnevnica moli v skupini vsak torek v času od 16 – 19 ure. V tem času namreč poteka ob torkih molitev v kapeli prikazanja v Parizu, v kapeli sester usmiljenk, kjer se je Marija prikazala sestri Katarini Laboure. Zato je najbolj primerno, da se prav v tem času združujejo v molitvi otroci Brezmadežne po celem svetu.

Močno sem začutila, da me je Brezmadežna izbrala, da ji pokažem svojo hvaležnost, zato sem kar hitro prićela z zbiranjem novih članov združenja. Do danes je v naši skupini včlanjenih 46 otrok.

Vsako tedensko srečanje Otrok Brezmadežne v župnijski dvorani, foto: M. Hild

2. junija 2016 smo kot skupina pričeli moliti Večno devetdnevnico v naši župnijski cerkvi Svete Marije matere cerkve v Trbovljah. Od takrat dalje je naša skupina združena pri molitvi vsak torek, eno uro pred večerno mašo, ko se zbere od 25. do 30. otrok. Občasno se nam pridruži tudi naš župnik gospod Tomaž Šojč, enkrat letno pa nas obiščeta narodni voditelj g. Rataj Franc in s.Rozalija. Vesela sem in hvaležna Brezmadežni, da me je izbrala za to poslanstvo.Ob vsakem srečanju čutim, kako nas Brezmadežna blagoslavlja in izliva na nas svoj blagoslov, vse v zavesti, da smo res ena velika družina njenih otrok. Prepričana sem , da se bomo še naprej vsak torek zvesto zatekali in izročali Marijinemu varstvu in njeni sočutni ljubezni, ter še bolj goreče hvaležno vzklikali: “O Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!”


Nekaj članov Otrok Brezmadežne leta 2017

Po Mariji Brezmadežni, Zvezdi nove evangelizacije, prav lepa hvala in pozdrav vsem članom zduženja po vsej Sloveniji in vsem svetu.

Voditeljica skupine ‘Otroci Brezmadežne’ pri Mariji materi Cerkve iz Trbovelj,
Alojzija Slavka Urigel

Zgodovinsko ozadje čudodelne svetinje

Združenje čudodelne svetinje ali Otroci Brezmadežne šteje danes že 2350 članov. Združenje sestavljajo ljudje različnih starosti, poklicev in stanov. Vsak pa si v svojem stanu prizadeva za popolnejše življenje s širjenjem sporočila, ki ga je Devica Marija dala sveti Katarini Labouré. Tudi letos so se člani v novembru zbirali na različnih krajih in tako obhajali praznik Marije od čudodelne svetinje (27. november) in god sv. Katarine Labouré (28. november).

27. novembra 1830. Naročila ji je tudi, naj poskrbi, da bodo dali ko vati svetinjo po vzorcu, ki ga je sama pokazala. Posamezna znamenja na svetinji poznamo; govorijo nam o nekaterih dejstvih naše vere.
Devica Marija je Katarini govorila tudi o poslanstvu, ki ga ima kot vernica: skupaj z drugimi, s pristnim krščan-skim življenjem graditi novo zemljo, lepšo prihodnost, reševanje krivic…
Svetinja, to preprosto znamenje nam tudi danes pomaga razumevati, da v prizadevanju za boljši, za pravič-nješi in bolj humani svet in mir v njem, ne potrebujemo nobenega orožja, temveč le Božjo ljubezen, ki dela z nami in preko nas, če smo ji voljni slediti.
Pri srečanjih članov Združenja čudodelne svetinje, na desetih različnih krajih v Sloveniji in v Valjevu – v Srbiji, smo posebej razmišljali o sporočilih, ki nam jih ponujajo posamezna znamenja na svetinjici: o Marijinih raz-prostrtih rokah iz katerih se razlivajo žarki, o dvanajstih zvezdah, o zemeljski obli, o križu, o dveh srcih, o črki M , o kači…
Podarjeno nam je izredno močno sredstvo, čudovit pripomoček za naše krščansko življenje, saj z Marijo, Zvez-do nove evangelizacije lahko dosegamo stvari, ki se zdijo, človeško gledano, nemogoče. Marija, v slavi svoje-ga Sina ne neha prositi za nas, uboge grešnike in varuje svojo Cerkev, saj je njena Mati.
s. Rozalija Laznik, usmiljenka
vir: http://www.usmiljenke.si/?id=802&fmod=4, sobota, 10.2.2018