Beseda za 22. navadno nedeljo

”Kajti vsak, kdor se povišuje, bo povišan in kdor se ponižuje bo povišan.” (Lk 14, 11)

Božja beseda prihodnjega tedna
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹ tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj. Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir. Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.« (Lk 14, 27 – 33)