Duhovna misel za 12. nedeljo med letom

»Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.« (Jer 20,13)

2014_26

http://reformsi.blogspot.com/2014_01_01_archive.html

»NIČ NI ZAKRITEGA, KAR SE NE BO RAZODELO.« (Mt 10,26)

Pred kratkim sem se v neki družbi pogovarjal o tem, kako na zunaj delujemo ljudje v glavnem po enakih zakonitostih, na znotraj pa vsak človek nosi drugačno življenjsko zgodbo, katere sestavni del so ujetosti v različne grešne navade. Prišli smo do zaključka, da ni težava v tem, kakšno je naše življenje, ampak da so naše resnične življenjske zgodbe skrite pod družbenimi stereotipi. Posebej pa je zaskrbljujoče, da smo na takšen način življenja pristali tudi kristjani. Za ceno ugleda posameznika in cerkvene institucije večkrat prikrivamo, da smo tudi kristjani slabotni in padamo pod težo greha. Težava pa je v tem, da bolj kot stvari skrivamo, bolj patološko se izražajo, kar pomeni, da za ceno zunanjega ugleda, pristajamo v vse večjem grehu. S takšnim načinom življenja dokazujemo, da ne verjamemo evangeliju in Jezusovim besedam: »Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo«. Finančne in spolne afere, ki smo jim priče v zadnjih letih so dokaz za to, da enkrat vse pride na dan, vendar v mnogo hujši obliki, kot če bi bili kristjani sposobni sprotnega očiščevanja. Zato so lahko zadnja finančna in spolno–deviantna razkritja priložnost, da si enkrat za vselej zapomnimo evangeljske besede: »Resnica vas bo osvobodila«.