Duhovna misel za 1. nedeljo med letom

»Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje«
(Mt 3, 17)

JEZUSOV KRST

Janez Krstnik je krščeval v reki Jordan tiste, kateri so se resnično kesali svojih grehov in so hkrati sklenili, da se bodo poboljšali. Zakaj je torej prišel Jezus k Janezu, čeprav ni imel nobenega greha? Jezus s tem dejanjem pokaže, da je prišel na svet zato, da bi prevzel grehe človeštva. Postavi se v vrsto grešnikov, zato ker hoče biti z grešniki popolnoma solidaren. Njegovo javno delovanje se začne s krstom v reki Jordan, kjer s tem dejanjem pokaže, da bo tri leta kasneje ves greh človeštva uničil s trpljenjem in smrtjo na križu. Človek postane zaradi Jezusovega vstajenja zopet deležen večnega življenja. Edini korak, ki ga mora človek storiti, če hoče biti osvobojen greha in deležen večnega življenja je, da prizna svoje grehe, se jih pokesa in trdno sklene, da se bo poboljšal. Se jaz najdem v vrsti odrešenih, ki izpolnjujejo te pogoje?

Evangelij naslednje nedelje

Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel:»Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz.  In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel:›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu. ‹In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1,29-34)