Duhovna misel za 12. nedeljo med letom

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Lk 9, 20)

2013_26

VSI STE EDEN V KRISTUSU JEZUSU (Gal 3, 28)

V hinduističnih verstvih je uveljavljen kastni sistem, ki deli ljudi po vrednostnih skupinah. Vsak človek je, glede na njegovo moralno vrednost v prejšnjem življenju, uvrščen v določeno kasto. Če je bil v prejšnjem življenju velik grešnik, bo v tem življenju uvrščen v nizko kasto, če pa je bil moralno neoporečen, se bo rodil v višji ali celo najvišji kasti. Krščanstvu je kastni sistem tuj, kajti v Jezusu Kristusu smo vsi enakovredni, kar pomeni, da smo v Božjih očeh vsi ljudje enako ljubljeni. Postavlja pa se vprašanje ali v Katoliški cerkvi zares sledimo Božjemu naročilu? Če pozorno pogledamo Cerkveno ureditev v zadnjih tisoč letih, lahko opazimo, da imamo veliko podobnosti s kastnim sistemom. Verniki se delimo na laike in klerike. Kleriki se delijo na nižjo in višjo duhovščino, katerih glava je papež kot »sumus pontifex« (vrhovni svečenik). S to delitvijo ne bi bilo nič narobe, če bi jo kristjani pojmovali v duhu služenja. Velikokrat pa razni nazivi in častne službe v Cerkvi zameglijo bistveno sporočilo krščanstva, ki je v pripadnosti Sveti Trojici, kar pomeni, da ne glede na položaj, živimo v popolni predanosti Bogu, kar nas usmerja v predanost bližnjemu.