Duhovna misel za 2. adventno nedeljo

»Spreobrnite se, kajti približalo se je Božje kraljestvo!« (Mt 3, 2)

Včasih se sprašujem kakšno reakcijo bi povzročil, če bi uporabljal besednjak Janeza Krstnika: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi?« (Mt 3,7) Če že ne bi utrpel fizičnih posledic, bi bil verjetno deležen žolčnih razprav med pogovori tistih, ki bi me poslušali. Duhovnik je postavljen pred izbiro: ali oznanjati tako, da ljudem ugaja, ali pa da govori (R)resnico, ne glede na posledice. Janeza je njegov način oznanjevanja stal glave. (Prim. Mt 14,1-12) Za ceno oznanjevanja (R)resnice, je v zgodovini krščanstva zapisan kot eden največjih svetnikov. Tisti, ki pa hočejo z oznanjevanjem zgolj ugajati, pa se prej ali slej znajdejo na »smetišču zgodovine«. Naj nam bo Janez Krstnik vzor, da bomo neustrašno pripravljali pot Gospodu v naša srca in v srca naših bližnjih. Naj bo naš advent prežet s prizadevanjem za življenje v (R)resnici.

Evangelij tretje adventne nedelje
Tisti čas je Janez je v ječi slišal o Kristusovih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. (Mt 11, 2–11)