Duhovna misel za 2. nedeljo med letom

»Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.« (1 Kor 12, 5–6)

KARKOLI VAM REČE, STORITE (Jn 2, 5)

Marija, Božja Mati,  v Svetem pismu spregovori šestkrat. Njene zadnje besede so besede iz svatbe v Kani Galilejski, ki so zapisane v Janezovem evangeliju: »Karkoli vam reče, storite.« (Jn 2, 5) Kljub temu da je v Svetem pismu malo Marijinih besed, jih verjetno manj upoštevamo, kot pa tiste, ki naj bi jih povedala pri svojih prikazovanjih. Pri tem razmišljanju ne gre za polemiko o verodostojnosti Marijinih prikazovanj, ampak za pravilno umestitev Božje besede v življenje kristjana. Bistvo Marijinih svetopisemskih besed je v tem, da je v ponižnosti in hvaležnosti popolnoma predana Bogu. Njene zadnje besede »Karkoli vam reče, storite.«, nam jasno povedo, da je Jezus Kristus tisti, ki ga moramo poslušati z vsem srcem in z vso predanostjo. Marija je vzor ponižne vernice, ki postavlja Boga v središče svojega življenja. Zato je njeno sporočilo iz Svetega pisma povsem dovolj za naše krščansko življenje. Karkoli naj bi že sporočala na mestih prikazovanja, ima manjšo vrednost kot pa sporočilo v Svetem pismu. Za kristjana je temeljna knjiga Sveto pismo, zato vsa druga literatura, v primerjavi s Svetim pismom, zavzema obrobno mesto. Naj bo Božja beseda luč na naši življenjski poti.