Duhovna misel za 2. nedeljo med letom

»Različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.« (1 Kor 12, 5–6).

2016-03

http://si.opusdei.org/sl-si/article/nasmeh-in-veselje/

»GOSPOD BO IMEL VESELJE NAD TEBOJ« (Iz 62,4)

Marsikdo si predstavlja krščanstvo kot religijo, kjer lahko vidiš pri njenih članih resne in mrke obraze. Kdor pa velja za nadpovprečno vernega pa je predstavljen kot nekdo, ki je v nenehni molitveni drži, ki je po možnosti klečeča. Takšen način predstavljanja kristjanov je daleč od resnice. Omenjene drže zgoraj so le bleda podoba pravega kristjana. Biti kristjan ne pomeni, kopičiti količino minut ali ur, ki jih preživimo v t. i. molitveni drži, ampak pomeni biti pričevalec evangeljskega veselja. Življenje kristjana v pravem pomenu besede pomeni biti v Bogu vsak trenutek življenja. Kdor je v Bogu, kipi od življenjskega zanosa, ki izhaja iz hvaležnosti do vsakega trenutka življenja. Biti v Bogu pomeni tudi, priznati svojo človeško omejenost in grešnost, ki pa ju ne zadržujemo v skriti kamrici svojega srca, ampak ju izročamo Gospodu na križ. Biti pristen in iskren, hkrati pomeni biti vesel. Mnogo kristjanov, žal, ni okusilo pravega veselja, čeprav redno hodijo k maši, molijo in opravljajo dobra dela. Vsa ta opravila lahko ostanejo zgolj zunanja oblika navideznega krščanstva, ki pa nima veliko opraviti z evangeljskim sporočilom. Prosimo Gospoda za milost pristnega, iskrenega in veselega življenja.