Duhovna misel za 2. postno nedeljo

»Ta je moj ljubljeni Sin, nas katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17, 5)


POJDI IZ SVOJE DEŽELE

   Slovenci smo znani po tem, da smo zelo navezani na svoj dom, kar prinaša večkrat negativne posledice. Otroci so praviloma do tridesetega ali celo štiridesetega leta nastanjeni v t. i. »mama hotelu«. Otroštvo se praktično nikoli ne konča, saj ob starših otroci ostajajo materialno zavarovani, po drugi strani pa so nesposobni za samostojno življenje.

Abraham, o katerem govori prvo berilo današnje nedelje, je vzor tistim, ki se ne znajo ali nočejo ločiti od svojega doma. Bog v nekem trenutku pokliče Abrahama in ga pošlje iz hiše svojega očeta v neznano deželo. Ne smemo pozabiti, da je bil tudi Abraham povsem svoboden in bi lahko zavrnil Božji klic. Toda Abraham veruje Bogu in posluša njegov klic, kljub temu da v tistem trenutku ni vedel, kaj Bog želi od njega. Znal se je ločiti od svoje rodbine in znal je ustanoviti svojo družino, iz katere je izšlo veliko izraelsko ljudstvo. Kljub temu da večkrat ne vemo takoj, kakšni so Božji načrti, mu lahko zaupamo in se podamo na življenjsko pot, ki večkrat vključuje tveganje, celo padce. Če verujemo, da nas Gospod varuje in dviga, se nimamo česa bati.