Duhovna misel za 3. nedeljo med letom

»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4, 17)

SPREOBRNITE SE
Besedna zveza »spreobrnite se« nam lahko postane bolj jasna, če jo beremo v grškem izvirniku. »Metanoia« ne pomeni samo spreobrnjenja od neke dosedanje življenjske poti in novega začetka, ampak pomeni najprej spremembo mišljenja. Človek lahko v življenju spremeni bivališče, poklic, prijatelje, način življenja, najtežje pa je spremeniti mišljenje. Vprašajmo se ali je naše krščanstvo res vera veselja in upanja? Če smo iskreni, lahko rečemo, da je velik del življenja prežet z zaskrbljenostjo za našo prihodnost. Če bi resnično verovali v Kristusa, ki je z nami v vsakem trenutku življenja, bi to pomenilo revolucionarno spremembo v našem življenju. Verjetno niti nočemo zapustiti dosedanjega načina življenja, navkljub njegovi »zateženosti«, ker nas je strah novosti. To posebej velja za nas Slovence, ki tako radi gledamo v preteklost in s strahom gledamo v prihodnost. Če bomo resnično vsidrali Kristusa v naše življenje, bo prišlo do resnične »metanoie«, kar pomeni biti kristjan v pravem pomenu besede.

Evangelij 4. nedelje med letom
Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.  Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« (Mt 4, 1–12)