Duhovna misel za 3. velikonočno nedeljo

»Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?« (Lk 24, 38)
VI STE PRIČE TEH REČI (Lk 24, 48)

Ko v velikonočnem času premišljujemo o Jezusovem vstajenju in o dogodkih, ki so s tem povezani, se morda premalo zavedamo, da smo tudi kristjani današnjega časa neposredno udeleženi v najpomembnejši dogodek v zgodovini človeštva. Jezusovo vstajenje ni le dogodek, ki so ga doživeli njegovi učenci, ampak ga doživljamo tudi danes. Besede »vi ste priče teh reči« (Lk 24, 48) veljajo tudi za nas, saj smo pri vsaki sveti maši, ko nam Jezus daruje svoje telo in svojo kri, priče Gospodovemu trpljenju, smrti in vstajenju. Zato Jezus Kristus ni oseba, ki bi se jo spominjali zgolj zaradi nekega zgodovinskega dogodka, ampak je navzoč in delujoč tudi v današnjem času. Če smo v resnici Jezusove priče, potem z vsem žarom prinašamo veselo oznanilo evangelija današnjemu svetu in ljudem današnjega časa. Če hočemo, da bomo vzgojili nov rod Kristusovih pričevalcev, moramo biti najprej mi goreči in zvesti Jezusovi učenci. Naš zgled bo privlačen tudi za mlajše rodove, ki v mladostnem zanosu iščejo življenjske vzornike. Če bo prihodnjemu rodu prvi vzornik Jezus Kristus, se nam ni treba bati nobene krize.