Duhovna misel za 6. velikonočno nedeljo

»Bog je ljubezen.« (1 Jn 4, 8)

PRIDI, PRIDI SVETI DUH!…?

Današnjo nedeljo obhajamo v naši župniji birmansko slovesnost. Štirinajst birmancev javno izpoveduje vero v Jezusa Kristusa, kar jih v moči zakramenta svete birme zavezuje, da bodo odslej z besedo in zgledom širili in branili vero. (ZCP, kan. 879) Za zakrament svete birme so se odločili skupaj s starši, ki so (naj bi) jih od krsta naprej vzgajali v krščanski veri. Ob njih so tudi botri, ki jih bodo s svojim zgledom spodbujali, da bodo vztrajali na poti krščanskega življenja. Postavlja pa se vprašanje ali bo zgoraj zapisano tudi udejanjeno ali pa bomo priče izgovorjenim besedam in obljubam, ki se ne bodo nikoli uresničile. Izkušnja zadnjih tridesetih let nas mora navdajati z zaskrbljenostjo, saj je za večino t. i. kristjanov birmanska slovesnost zadnje dejanje v življenju, ki je še povezano s Cerkvijo. Beseda »verujem« tako za večino birmancev ostaja na ravni izgovorjenega glasu, ki ni nikoli udejanjena. Letošnja generacija birmancev, staršev in botrov naše župnije je zato pred velikim izzivom. Pred njimi je priložnost, da pokažejo Trbovljam in Sloveniji, da je tudi danes možno živeti tisto, kar pri prejemu zakramenta birme obljubiš. Če bo temu res tako, bomo kmalu videli.