Duhovna misel za binkoštno nedeljo

»Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu.« (Gal 5, 25)

VSI SO BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM (Apd 2, 4)

Ali obstaja kakšna razlika med Svetim Duhom prve Cerkve in Svetim Duhom Cerkve 21. stoletja? Če beremo Apostolska dela, ki govorijo o življenju prve Cerkve in opazujemo stanje današnje (evropske) Cerkve, bi lahko mirno pritrdili, da gre za dva različna Sveta Duha. Ker pa pri delovanju Svetega Duha igra odločilno vlogo človekova (ne)razpoložljivost, gre seveda v obeh primerih za istega Svetega Duha, vendar je njegovo delovanje v veliki meri odvisno od človekove (ne)pripravljenosti. Apostoli so z veseljem sprejeli Svetega Duha, ki jim je v srca vlil sedmere darove, s katerimi so lahko živeli v povezanosti z Bogom, kar jih je priganjalo, da so z apostolsko gorečnostjo oznanjevali evangelij. Z zakramentom svete birme smo tudi kristjani današnjega časa prejeli istega Svetega Duha. Vendar vedno znova z žalostjo ugotavljamo, da v veliko primerih pomeni prejem Svetega Duha dokončen prelom s Kristusom in Cerkvijo. Krivdo lahko iščemo izključno na človeški strani.  V nas je vse premalo vere in pripravljenosti sprejeti odgovornost oznanjevanja evangelija. Nikoli ni prepozno za obnovitev naše zaveze z Bogom, zato se ne bojmo in odprimo naša srca Svetemu Duhu.