Duhovna misel za Gospodovo razglašenje

»Padli so predenj in ga počastili.« (Mt 2, 11)

NARODI BODO PRIŠLI K TVOJI LUČI (Iz 60, 3)

Temeljno sporočilo praznika Gospodovega razglašenja je, da pomeni prihod novorojenega Odrešenika rešitev za vse narode sveta. Preroške besede »narodi bodo prišli k tvoji luči« (Iz 60, 3) je zapisal prerok Izaija v 8. stl. pr. Kr. Odlomki iz knjige preroka Izaija so nas spremljali pri svetih mašah ves adventni čas. Tudi na praznik Gospodovega razglašenja nam njegove besede sporočajo, da je Božji Sin, Jezus Kristus prišel na svet za ljudi vseh narodov sveta. Kristjani smo Božji izvoljenci s temeljno dolžnostjo, da vsem ljudem z besedo in zgledom razglasimo Odrešenika. Pri tem ne gre za vsiljevanje nekega prepričanja, temveč za pričevanje. Če je božični praznik dan, ko v polnosti sprejemamo v naše življenje Odrešenika Jezusa Kristusa, je praznik Gospodovega razglašenja dan, ko iz naše najgloblje notranjosti Jezusa Kristusa oznanjamo svetu. Biti kristjan ne pomeni, biti privilegiran v Božjem kraljestvu, ampak pomeni imeti veliko odgovornost oznanjevanja evangelija. Kristjan ni tisti, ki se je naučil samo verske resnice in v nekem trenutku prejel zakramente, ampak je tisti, ki iz živetih verskih resnic, iz živete Božje besede in iz živetih zakramentov oznanja in razglaša Božje delovanje v svetu.