Duhovna misel za nedeljo Svete Trojice

»Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 20)

DANA MI JE VSA OBLAST V NEBESIH IN NA ZEMLJI (Mt 28,18)

V državah, kjer je v veljavi demokratični način oblasti, je navada, da ljudje izbirajo oblastnike na demokratičnih volitvah. Če oblast ne uživa več priljubljenosti med ljudmi, potem jo zamenjajo z drugo. Ker pa način našega svetnega življenja odseva tudi v našem odnosu z Bogom, obstaja nevarnost, da začnemo tudi Boga obravnavati na demokratičen način. Če nam njegove zapovedi ne ugajajo, si jih oblikujemo po svoje in se tako postavimo namesto Boga, ali pa na njegovo mesto postavimo kakšnega malika v materialni obliki. Toda pri Bogu ne veljajo kompromisi ali celo človekova pogojevanja, npr. »če boš uslišal mojo prošnjo ti bom sledil, drugače pa ne«. Ko smo se odločili za krščanstvo, se zanj nismo odločili zato, da bomo uživali določene privilegije ali pa, da si bomo izborili bližnjico v večno življenje, ampak smo sprejeli Božje pogoje, ker verujemo, da edino Bog ve, kaj je za nas prav in kaj ni. Praznik Svete Trojice postavlja v ospredje Troedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha. Velika skrivnost Božje troedinosti je lahko lažje razumljiva, če razumemo oz. živimo čisto ljubezen v odnosu s svojimi bližnjimi. Božja volja je, da se ljubimo med seboj, kar pomeni, da v nebesih in na zemlji vlada oblast ljubezni.