Duhovna misel za5. postno nedeljo

»Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet« (Jn 11, 27)VZDIGNEM VAS IZ VAŠIH GROBOV

Danes velja človek za uradno mrtvega, od trenutka, ko mu na upravni enoti izdajo mrliški list. V svetopisemski govorici pa velja človek za mrtvega takrat, ko ga položijo v grob. Božja beseda tihe nedelja govori o grobu, hkrati pa govori tudi o ponovni oživitvi. Jezusov prijatelj Lazar je bil že štiri dni v grobu, vendar ga je Jezus na podlagi vere Lazarjevih sester Marte in Marije obudil od mrtvih. Starozavezno Božje ljudstvo je veljalo za mrtvo, potem ko je bilo odpeljano v babilonsko sužnost. Bog pa jim po preroku Ezekielu obljubi, da jih bo znova oživil in v njih vlil svojega duha. Ko človek greši, velja za duhovno mrtvega. Ker pa je Jezus umrl na križu, bil pokopan in tretji dan vstal od mrtvih, nas z našo privolitvijo dviga iz groba, v katerega nas je pokopal naš greh. Če želimo Kristusa zares sprejeti v svoje življenje, utrdimo vero v njegovo moč ozdravljenja. Vsaka telesna bolezen je omejena na določen čas. Bolezen greha pa nas lahko stane celo večnega življenja. Prepustimo se Gospodu v zakramentu sprave in ga prosimo, da nas dvigne iz grešnega groba.

Prvo berilo cvetne nedelje

Gospod Bog mi je dal jezik učencev: da bi znal krepiti omagujoče, zgodaj zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. (Iz 50, 4–7)