FLORIJAN, mučenec, god: 4. maj

FLORIJAN, mučenec, god: 4. maj

V glavnem je upodobljen na gasilskih domovih kot rimski častnik s čelado, zastavo in z vedrom v roki, saj je zavetnik gasilcev. Iz njegovega življenja vemo malo zanesljivega. Po navajanju rimskega svetniškega koledarja, naj bi bil uradnik v mestu Celtium, današnjem St. Poltnu. Med preganjanjem kristjanov za časa cesarja Dioklecijana je tudi v rimski provinci Norik izšel ukaz, da mora vsakdo darovati rimskim poganskim bogovom ali pa umreti. Državni namestnik Akvilinij je poskrbel za strogo izvajanje tega ukaza tudi v Noriku. Florijan je bil kot rimski vojaški uradnik tisto leto (najbrž l. 304) pri posadki v Lauriachu (Linz). Akvilinij je lovil kristjane po vsem Noriku, ulovil je tudi Florijana. Ta je brez obotavljanja priznal, da je kristjan. Ker ni hotel darovati bogovom, je Akvilinij ukazal, naj ga prebičajo in z železjem trgajo meso s pleč. Nazadnje so mu okoli vratu navezali mlinski kamen in ga vrgli v reko Enns.