Dogodki v letu 2021

Umestitev ključarjev pri sv. Katarini