JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE, god: 19. marec

JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE, god: 19. marec

Litanije svetega Jožefa imajo petindvajset vzklikov. Ob današnjem prazniku sta v ospredju dva: Ženin Božje Porodnice in Zaščitnik svete Cerkve. Jožef je bil z Marijo zvezan v resničnem zakonu, zato je pred postavo veljal za očeta učlovečenega Božjega Sina. Jezus je bil deviško spočet, zato da bi se na viden način razodelo učlovečenje Božje Besede in skrivnost Božje milosti. Cerkev gleda v svetem Jožefu svojega posebnega zavetnika, ker je bil varuh svete nazareške družine, ki je vsebovala začetke nastajajoče Cerkve: Kristusa kot prvorojenca Božjih otrok, vseh kristjanov, in Marijo, deviško mater vseh članov Kristusovega skrivnostnega telesa. Mnogi teologi trdijo, da je bil sveti Jožef zaradi svoje vzvišene naloge že od začetka utrjen v milosti, podobno kot Janez Krstnik ali apostoli po Jezusovem vstajenju.