Mašni nameni za teden od 12.9. do 18.8.

PON
12. 9.
ime Marijino    
19. 00: za zdravje in srečo v družini (sv. Marija)
za blagoslov in veselje v družini

TOR
13. 9.
sv. Janez Zlatousti  
18. 40: molitev večernic pred Najsvetejšim (sv. Marija)
19. 00: za + Antona Brečka
za uspešno šolsko leto

SRE
14. 9.
Povišanje sv. Križa    
10. 00: Bogu v zahvalo za milosti (sv. Križ, Retje)

ČET
15. 9.
Žalostna Mati Božja  
19. 00: v čast sv. Ani in sv. Joahimu za blagoslov v družini (sv. Martin)
Bogu v zahvalo in za zdravje

PET
16. 9.
sv. Kornelij in Ciprijan, mučenca
19. 00: za + iz družine Lončar (sv. Martin)
za + Marijo Avrelio – 30. dan

SOB
17. 9.
sv. Robert, škof    
7. 00: Bogu v priprošnjo za zdravje (sv. Martin)

NED
18. 9.
25. nedelja med letom    
10. 00: za + Ivana in Frančiško Jan (sv. Martin)
16. 00: za žive in + farane (sv. Križ, Retje)