Mašni nameni za teden od 14.9. do 20.9.

Sv. Martin
                            
PON         14. 9.   
Povišanje sv. Križa
7.00 – za + Iganaca Drnovšek
19.00 – po namenu            

TOR             15. 9.   
Žalostna M. B.               
7.00 – za + Milko Koncilija           
– po namenu

SRE             16. 9.            
Kornelj
7.00 – za + Marijo in Ivana Lanišnika
– po namenu        

ČET             17. 9.       
Rane sv. Frančiška              
19.00 – za zdravje Amalije Klemenčič               

PET              18. 9.   
Irena                                    

19.00 – za + Kristjana Marodija    

SOB              19. 9.   
Januarij                               
19.00 – za B. blagoslov in varstvo       
       
NED            20. 9.   
Andrej Kim Tre-gon       
7.00  – za žive in pokojne farane       
10.00 – za + Kristjana Marodija
16.00 – zahvala za leta v zakonu        
    
Sv. Katarina

NED        20. 9.        
9.00 – za družini Kušar, Klančišar