Mašni nameni za teden od 19.8. do 25.8.

ponedeljek 19. avg
sv. Marija 19h: v zahvalo za hčerke

torek 20. avg
sv. Bernard
sv. Marija 18.40: večernice
19h: za duhovne poklice

sreda 21. avg
———————————————–

četrtek 22. avg
Devica Marija Kraljica
sv. Martin 19h: + duh. Rudi Ficko, Leopold Selčan
+ druž. Habjan in v čast sv. Duhu za Anjo
za duše v vicah in spreobrnjenje grešnikov

petek 23. avg
sv. Roza iz Lime
———————————————-

sobota 24. avg
sv. Jernej
Sv. Marija 19h: + Jože Rozina – obl.
Zefa Novak – 40. obl, + sorodniki

nedelja 25. avg
21. med letom
sv. Martin 8h: živi in + farani
+ Janez Kovač – 4. obl. + Rajškovi
Bogu v zahvalo in priprošnjo