Mašni nameni za teden od 25.9. do 1.10.

PON 25.9.
sv. Marija 19h: + Tone (obl.), Francka, Jože, Greta, Zdravko Prnaver
2 + Jožeta Laznika in + Cestnikovi
+ Marija Knez

TOR 26.9.
sv. Kozma in Damijan
sv. Marija 19h: 18.40: večernice pred Najsvetejšim
+ Vida Šneberger in sorodniki
v zahvalo dobrotnikom in prijateljem

SRE 27.9.
—————————————

ČET 28.9.
sv. Venčeslav
sv. Martin 19 h: v dober namen
+ Erik Ložak
+ Marijan Šinkovec

PET 29.9.
sveti Nadangeli
sv. Martin 19 h: + Cvetka Lanišnik
živi in + družine Klančišar
+ Miha, Vida Potočnik in Mihela
+ Marija Gomaz

SOB 30.9.
sv. Hieronim
sv. Martin 7 h: + Blaž Žnideršič
+ Majda Magdalena Jesenšek
živi in +iz druž. Brežnik, Jurečič, Šneberger

NED 1. 10.
25. nedelja med letom
sv. Martin 10 h: +Boris Gracar, + iz druž. Közel, Götz
+ Marija Žužek- 30.dan
sv. Martin 19 h: živi in + farani
živi iz druž. Kovačič, Razdrh, + Vesna in Jože Berakovič

Po prvem mašnem namenu mašuje župnik, nameni pisani s poševno pisavo, so oddani, vseh pa se spomnimo pri mašah. Bog povrni za vaše namene.