Mašni nameni za teden od 26.8. do 1.9.

ponedeljek 26. avg
sv. Marija 19h: v dober namen

torek 27. avg
sv. Monika
sv. Marija 18.40: večernice
19h: + Ivo Burjes

sreda 28. avg
sv. Avguštin
———————————————–

četrtek 29. avg
Mučeništvo Janeza Krtsnika
sv. Martin 19h: za blagoslov v družini

petek 30. avg
sv. Martin 19h: + sor. Štrovs
+ Blaž Žnideršič
+ Ludvik Pišler

sobota 31. avg
ŽUPNIJSKO ROMANJE

nedelja 1. sept
18. med letom
sv. Marija 8h: živi in + farani
sv. Martin 10h: + Rajko Rajšek in sor.
za zdravje in za razumevanje v družini