Mašni nameni za teden od 5.8. do 11.8.

ponedeljek 5. avg
RETJE 19h: + Jože Bizjak

torek 6. avg
Jezusova spremenitev
sv. Marija 19h: + Leopold, Marjetka Hočevar
živi in + Sirše, Burjes

sreda 7. avg
KAPELA BOLNICA 19h: + Janez Pečjak
za dušno in telesno zdravje vnukov

četrtek 8. avg
sv. Dominik
sv. Martin 19h: + Vikica, Fran Pusovnik
v pripr. sv. Duhu za modrost in zdravo pamet v družini
v zahvalo sv. Petru in Pavlu

petek 9. avg
sv. Edith Stein
Dom F. Salamon 10h: + Ivanka, Edi Golouh

sobota 10. avg
sv. Lovrenc
sv. Marija 19h: + Verica Brinar – obl.

nedelja 11. avg
19. med letom
sv. Martin 8h: živi in + farani
+ Ivan, Kristjan Marodi
+ Ivan, Frančiška Jan