Misel tedna

Duhovnik ni duhovnik zase:           
ne daje sebi odveze, ne                 
podeljuje sebi zakramentov
ni zase, je za vas.                          
Za Bogom je duhovnik vse!               
Pustite župnijo dvajset let
brez duhovnika, pa bodo v  
njej častili in molili živali.  
”Kadar hočejo uničiti                     
vero, začnejo napadati                
duhovnika, kajti tam,                 
kjer ni več duhovnika, ni              
daritve, ni več vere…                
(iz pridige sv. J. Vianneya)