ROZA IZ LIME (1586–1617), 23. avgust

ROZA IZ LIME (1586–1617), god: 23. avgust

Roza je pri krstu dobila ime Isabel (Elizabeta) de Flores. Indijanka, ki je delala v hiši njenih staršev, je Elizabetin obraz primerjala z rožo in jo je klicala Roza (Roža). Ko ji je bilo dvajset let, je dobila redovno obleko sester tretjega reda sv. Dominika. Njena največja vsakdanja skrb je bila molitev. Ukvarjala se je z ročnimi deli, s prodajo teh izdelkov pa je podpirala svoje domače. Kljub temu da ni imela šole, je bila zelo razgledana: bila je napolnjena z nadnaravno modrostjo in obdarovana z velikim znanjem, ki si ga sama ni mogla pridobiti. Naj nam to ponazori odlomek iz njenega pisma zdravniku Castillu: »O da bi vsi ljudje vedeli, česa je vredna Božja milost, kako lepa je, kako plemenita in dragocena. Brez dvoma bi se z vso prizadevnostjo trudili, da bi našli in si zagotovili vse mogoče težave in trpljenja. Nihče se ne bi več pritoževal nad križem, ne nad napori, ki jih je slučajno kje srečal, če bi le vedel, kako dragoceno se vse to plačuje in vrača ljudem.« Roza je ustanovila prvi samostan kontemplativnega reda na tleh Južne Amerike in napovedala svoji materi, da bo postala prva redovnica v tej hiši. Vse življenje je služila ubogim in bolnikom. Pomembno delo je bil tudi misijon. Umrla je 24. avgusta 1617, stara komaj enaintrideset let.