Slovenski namen

Apostolat molitve za februar 2011

Slovenski namen
Molimo: Da bi se mladi ne zadovoljili s povprečnostjo, marveč bi iskali, kar je več, višje in bolje.

Kaj imata skupnega tako različni skupini, kot so mladi in upokojenci?
To, da se pri obojih v zadnjih letih povečuje čezmerno pitje alkohola. Take trende strokovnjaki opažajo pri nas, pa tudi drugod po Evropi. Opijanjanje postaja med mladimi povsem normalno vedenje in običajen začetek druženja …«, ugotavlja novinarka v Dnevniku. Ksenija Ramovš, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka pa ugotavlja:«Izgublja se skupnostni, družbeni mladi človek. Mladi postajajo vedno večji individualisti, vse bolj se zapirajo vase, vedno bolj jih je strah in postajajo nezaupljivi do sveta. Da v današnji družbi preživijo, potrebujejo vedno močnejše spodbude. Tudi nezdrave, kot so alkohol in druge droge.«

V današnji potrošniški družbi, ki je usmerjena na neposredni užitek in uspeh, ljudje – zlasti mladi – izgubljajo smisel za vrednote in presežnost. Nastaja bivanjska praznina, kot je ugotavljal Frankl, ki jo ljudje skušajo zapolniti z alkoholom, mamili in seksom. Veliko je govora o človekovih pravicah in solidarnosti in strpnosti, hkrati pa se širi sebičnost, rasizem in nestrpnost.

Vendar je v mladih še vedno idealizem in želja po dobrem in lepem. Imajo v sebi moč, ki želi premagati povprečnost, kot je vedno poudarjal papež Janez Pavel II . Srečati se morajo z Jezusom in začutiti, da so dragoceni v njegovih očeh, da vsakega od njih neizmerno ljubi. Potem bodo dobili moč, da bodo odrinili na globoko, da se ne bodo zadovoljili s povprečnostjo, marveč bodo iskali, kar je več, višje in bolje.

p.Jože Pucelj