Trboveljski župniki, župnijski upravitelji in vikarji pri sv. Martinu

od prve omembe do današnjih dni …

Nikolaj iz bavarskega Gradca –  stalni kaplan braslovškega  pražupnika –  omenja se kot prvi duhovnik v Trbovljah leta 1330

Albert iz Bistrice pri Pliberku, stalni vikar, 1350

Gregor doma iz Kamnika, kaplan  (ni podatkov o letnicah)

Andrej, vikar, 1500

Ivan ( Hans) Sudlar, 1519 do 1548, zaradi smrti ga nadomesti Ahac Isenhausen

Andrej Cibavit, vikar, 1521, 1526

Tomaž Sommersberger, vikar, 1550; 1553 župnik v Skalisu

Andrej Pavlič, vikar, 1560

Andrej Dirnberger, vikar, 1582, resigniral 1608, odstavljen 1611

Pavel Šalovec, vikar, 1610 do 1613; vmes le kaplani: Valentin Korvin, 1613 – 1615, Mihael  Selzacher, 1615 in  Blaž Habricij do 1616

Jurij Komar, vikar, 1613 do 1632

Matija Bec, vikar, 1632 do 1642, 

Matija Glosar, vikar, 1643 do 1646

Peter Tomažin, vikar, 1647 do 1649

Matija Bec, vikar drugič, 1652 do 1653

Ivan Cigule ( Ivan Baptist), vikar, 1653 do 1658

Urban Spruk, kooperator, 1658

Matija Prešeren, vikar, 1668 do 1677

Gašper Černetič, vikar, 1680 do 1681

Jurij Volčin, vikar 1681 do 1683

Jožef Pavel Janežič, župnik, 1684 do 1691

Marko Volčin, kooperator 1682 do 1691, župnik, 1691

Karel Schaffer, vikar, 1704

Ivan Martin Sagar, prvi stalni župnik, 1715 do 1735, pokopan v Trbovljah ob cerkvi sv. Martina

Mihael Krellius Krelj, žpk, 1737 do  1742

Jakob Klemenčič, žpk, 1742 do 1743, pokopan v Trbovljah ( glej nagrobni spomeniki!)

Jurij Aristovnik, žpk, 1744 do 1749

Jožef  Karel Martinuzzi, žpk, 1750 do 1753

Matija Ahačič, žpk, 1753 do 1762, 7.4.1762 pokopan v loški cerkvi sv. Nikolaja

Anton Dolin(e)ar, žpk, 1762 do 1764, tukaj umre 17.12. 1764

Martin Rančigaj, žpk, 7.4.1772 do 24.2.1806 (odstop), kot upokojen umrl 12.10.1815 v Trbovljah

Ivan Jurij Pogačnik, župnik, 1772 do 1806

Jakob Koestl, žpk, 19.7. 1806 do 28.11.1832, umre 20.1. 1833, kasneje pokopan v loški cerkvi*

Franc Grošl, žpk, od 23.4.1833 do 1.11. 1849, odšel v pokoj zaradi bolezni, umrl 1854 v Vojniku

Jožef Hašnik, žpk, od 25.2. 1849 do 29.11.1869, umrl v Šentjuriju pri Celju, tam pokopan

Matija Stagoj, žpk, od 1.2.1869 do 19. 1. 1886, umrl v Trbovljah

Peter Erjavec, žpk, 1.5.1886 do 13.2.1913, umre v Trbovljah

Franc Časl, žpk, od 1.7.1913 do 1.3. 1924, začetnik peš romanj v Petrovče in na Sv. Planino

Jakob Gašparič, žpk, od 1925 do 1940, umrl in pokopan v Trbovljah

Martin Gorogranc, žpk, 1940 do 1959, dejansko vodil do 1951, ko je bil pregnan iz Trbovelj

Franc Zagradišnik, vikar, žup. upr. (med odsotnostjo Gorogranca), 1951 do 1959, 1959 do 1961, umrl v trboveljski bolnišnici in pokopan v Novi Štifti

Viljem Pangerl, vikar, žpk, 1962 do 1983, l. 1998 umrl v Mariboru, pokopan v Vojniku, župnikoval v času pokoncilske prenove

Franc Mlakar, žpk, 1983 do 2000, ko se prestavi v novoustanovljeno župnijo Sv. Marija v spodnjem delu Trbovelj, 

Jože Škofič, žpk, od 2000 do 2005

Ivan Šelih, žup. upr., od 2005 do 2010

Amadej Jazbec, žpk, od 2010 do 2016, feb. 2016, suspenz

Rok Metličar, žup. upr. od 23. februarja do 1. avgusta 2016

Tomaž Šojč, žup. upr., od 1. 8. 2016 –  danes

zbral in zapisal M. Hild, AD 2019

viri: župnijska kronika, 1.knjiga, Zgodovina župnije Svetega Martina v Trbovljah, diplomska naloga, D. Brežnik, 2001,  Župnija Trbovlje 1545 – 1995, zbral F. Mlakar, 1995