Duhovna misel za 3. nedeljo med letom

»To pa rečem bratje, da je odmerjeni čas kratek« (1 Kor 7,29)

2015-05http://www.noviglas.eu/bozji-pomenek

»SPREOBRNITE SE IN VERUJTE EVANGELIJU!« (Mr 1,15)

Grška beseda μετάνοια (metanoia) pomeni »sprememba mišljenja«. Temeljni evangeljski poziv »spreobrnite se in verujte evangeliju« je zato potrebno razumeti predvsem pod tem vidikom. V polnem pomenu besede, pomeni sprememba mišljenja to, da človek začne razmišljati s svojo glavo. V primeru vere v evangeljsko sporočilo ne pomeni, da verujemo v verske resnice, ki smo se jih od nekoga naučili na pamet, ampak da smo se do verskih resnic dokopali sami, na podlagi lastnega razmišljanja in raziskovanja. Seveda so nam pri tem pomagali zunanji dejavniki; npr. družina in župnija, toda pri verovanju je bistveno to, da gre za osebno vero, ki je sad lastnega izkustva z Bogom. Skozi vso zgodovino človeštva so bili vsem družbenim sistemom najbolj nevarni tisti, ki so razmišljali s svojo glavo. Najboljši primer za to je sam Jezus Kristus, ki se ni pustil vpeti v tradicionalne strukture, kjer je bilo potrebno spolnjevati samo zunanje predpise, ampak je razmišljal z lastno glavo in z lastnim srcem. Ker ni ustrezal tedanjim družbenim strukturam, je končal na križu. Sad Jezusove drže samostojnega razmišljanja, je odrešenje vsega človeštva. Bolj, ko je naše razmišljanje samostojno, bolj nas takšna drža osvobaja.