Oznanila za teden od 2.2. do 8.2.

Svečnica: Svečnica je zadnji praznik, ki je vezan na božič, ni pa v božičnem času, ampak v liturgičnem času med letom. Jožef in Marija sta Jezusa štirideseti dan po njegovem rojstvu darovala v jeruzalemskem templju in se s tem zahvalila Bogu za dar otroka. Ob tem lahko razmišljamo o neprecenljivem daru človeškega življenja, ki prihaja od Boga. Vsak izmed nas se lahko zahvali Gospodu za življenje. Tisti pa, ki imate otroke, se zahvalite Gospodu, da vas je izbral za sodelavce pri posredovanju življenja.

Svetopisemska skupina: Srečanje svetopisemske skupine bo v torek, 3. 2. ob 18.45. Ob tem poudarjam, da je v letošnjem pastoralnem letu skupina narasla, kar pomeni, da so mnogi zbrali pogum in se začeli udeleževati svetopisemskih srečanj. Naj bo to tudi spodbuda, da bi še kdo premagal nepotrebne predsodke in strahove in se nam pridružil na naših srečanjih.

Prvi dnevi v mesecu: Kakor vsak mesec, tudi tokrat še posebej spomnim na prvi petek, ko po domovih obiskujem tiste, ki ne morejo v cerkev. Prepričan sem, da bi si še marsikdo želel obiska duhovnika, če bi se mu pomen obiska predstavilo na pravilen način. Marsikdo misli, da duhovnik pride samo k tistim, ki so pred pragom večnosti. Pri tem ima posebno težo zakrament bolniškega maziljenja, ki je namenjen tistim, ki so resno bolni. To je hkrati tudi zakrament ozdravljanja in ne zakrament za umirajoče, kakor je moč zaslediti v ljudski govorici.

Novi župnijski pastoralni svet: 16. 4. poteče petletni mandat dosedanjemu župnijskemu pastoralnemu svetu. Volitve (predlaganje) v novi župnijski pastoralni svet bodo 1. 3. 2015. V nedeljo, 22. 2., bo t. i. predizbor kandidatov. Vsak vernik, ki je bil pri krstu in birmi ter je dopolnil 16. let, lahko predlaga svojega kandidata. V Martinovem kotu bodo pripravljeni listi, kamor lahko vpišete svojega kandidata/ko. Pri sv. Mariji lahko svojega kandidata/ko predlagate v učilnici, pod cerkvijo. Na podlagi vaših predlogov bo volilna komisija, ki jo tvori tajništvo ŽPS, oblikovala kandidatno listo za volitve 1. 3. Pri sv. Martinu lahko oddate glasovnice med 9.00 in 9.45 ter med 11.00 in 11.30. Pri sv. Mariji lahko oddate glasovnice med 7.00 in 7.45 ter med 9.00 in 9.30. Omenjene ure veljajo za oba kroga volitev. Končna številka ŽPS iz obeh župnij bo maksimalno 25 članov. Dokončno število bomo določili po rednih volitvah 1. 3.

Novi župnijski gospodarski svet in ključarji: Vzporedno s predlaganjem v ŽPS bo potekalo tudi predlaganje v Župnijski gospodarski svet (ŽGS). Na glasovnico lahko napišete po enega kandidata/ko za ŽGS, pri sv. Mariji pa lahko predlagate tudi nove ključarje, ker je predlanskim eden izmed ključarjev umrl, zato je primerno, da izvolimo dva nova kandidata (izvoljen je lahko tudi dosedanji ključar). Neposredno bo v ŽGS izvoljenih 5 kandidatov; iz sv. Martina 3 in iz sv. Marije 2. Prav tako so člani ŽGS ključarji. Posebej poudarjam, da služba ŽGS in ključarjev ni rezervirana zgolj za moški spol, kakor se zdi iz dosedanje nepojasnjene prakse, ampak so enakopravne kandidatke tudi ženske.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše bo v ponedeljek, 9. 2. ob 18.45, v župnijski dvorani. Tematika letošnje sezone je zakrament evharistije. Poleg staršev ste na srečanje vabljeni tudi ostali.

Medgeneracijska skupina: Po nekajmesečnem premoru bo zopet začela delovati medgeneracijska skupina. Prvo srečanje bo v četrtek, 12. 2. ob 18.45. Srečanja koordinira Saša Bajda.