Duhovna misel za 4. nedeljo med letom

»Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obudil Gospod, tvoj Bog« (5 Mz 18,15).
2015-06

http://radio.ognjisce.si/sl/127/utrip/6895/?ls-art0=850&tpl=292

»KAJ IMAMO S TEBOJ, JEZUS NAZAREČAN?« (Mr 1,24)

Besede iz zgornjega naslova je spregovoril človek, ki je imel nečistega duha, to je hudega duha. Že takoj na začetku javnega delovanja v ospredje stopa hudobni duh, ker ve, da je Božji Sin Jezus Kristus največja nevarnost za njegov obstoj. V omenjenem odlomku smo priče, da je Jezus iz obsedenega človeka hudega duha tudi izgnal. Dokončno pa ga je premagal s smrtjo na križu. Kljub temu da je hudič premagan, danes še vedno deluje. Deluje na reden in izreden način. Reden način je, da človeka nenehno vabi v greh, čemur je podvržena večina človeštva. Izreden način pa se izraža takrat, ko se hudi duh človeka polasti, tako kot v našem evangeljskem odlomku. Zakaj ima hudi duh še danes takšno moč? Moč ima zaradi tega, ker se človek ne drži Boga. Kristjani verujemo, da je Kristus premagal hudega duha. Oblast nad njim ima tudi vsak, ki živi v povezanosti s Kristusom. Človek ima samo dve možnosti: ali se bo oklenil Boga ali pa se ga ne bo. Če se ga bo oklenil, potem hudič ne bo imel nobene moči nad njegovim življenjem. Če pa se bo človek zanašal zgolj na lastne moči, potem bo padel pod oblast hudega duha. Kristjan živi svoje krščanstvo takrat, ko v resnici živi z Bogom. Je to tudi v resnici tako?