Oznanila za teden od 9.2. do 15.2.

Prihodki in odhodki: Župnija sv. Martina je imela januarja 2.904,00 € prihodkov in 3.678,51 € odhodkov. Župnija sv. Marija pa je imela 2.906,52 € prihodkov in 1.194,95 € odhodkov.

Januarski večeri: Ob januarskih večerih ste darovali 744,10 € prostovoljnih prispevkov. Predavateljem smo darovali 670 €, strošek za prehrano pa je znašal 200 €. Prehrano je vsak vikend pripravljal en zakonski par: Gordana in Jernej Pirc, Zdenka in Franci Pavli ter Katarina in Luka Rus. Bog povrni za trud!

Zadnja seja ŽPS: V torek, 10. 2. ob 18.45, bo zadnja seja Župnijskega pastoralnega sveta v stari sestavi. Na seji bomo imenovali volilno komisijo za volitve (predlaganje) novega ŽPS.

Svetovni dan bolnikov: V sredo, 11. 2., bomo obhajali svetovni dan bolnikov. Ob tem lahko razmislimo, kako bi v okviru Karitas in medgeneracijske skupine organizirali dolgoročno pomoč bolnikom.

Novi župnijski pastoralni svet: 16. 4. poteče petletni mandat dosedanjemu župnijskemu pastoralnemu svetu. Volitve (predlaganje) v novi župnijski pastoralni svet bodo 1. 3. 2015. V nedeljo, 22. 2., bo t. i. predizbor kandidatov. Vsak vernik, ki je bil pri krstu in birmi ter je dopolnil 16. let, lahko predlaga svojega kandidata. V Martinovem kotu bodo pripravljeni listi, kamor lahko vpišete svojega kandidata/ko. Pri sv. Mariji lahko svojega kandidata/ko predlagate v učilnici, pod cerkvijo. Na podlagi vaših predlogov bo volilna komisija, ki jo tvori tajništvo ŽPS, oblikovala kandidatno listo za volitve 1. 3. Pri sv. Martinu lahko oddate glasovnice med 9.00 in 9.45 ter med 11.00 in 11.30. Pri sv. Mariji lahko oddate glasovnice med 7.00 in 7.45 ter med 9.00 in 9.30. Omenjene ure veljajo za oba kroga volitev. Končna številka ŽPS iz obeh župnij bo maksimalno 25 članov. Dokončno število bomo določili po rednih volitvah 1. 3.

Novi župnijski gospodarski svet in ključarji: Vzporedno s predlaganjem v ŽPS bo potekalo tudi predlaganje v Župnijski gospodarski svet (ŽGS). Na glasovnico lahko napišete po enega kandidata/ko za ŽGS, pri sv. Mariji pa lahko predlagate tudi nove ključarje, ker je predlanskim eden izmed ključarjev umrl, zato je primerno, da izvolimo dva nova kandidata (izvoljen je lahko tudi dosedanji ključar). Neposredno bo v ŽGS izvoljenih 5 kandidatov; iz sv. Martina 3 in iz sv. Marije 2. Prav tako so člani ŽGS ključarji. Posebej poudarjam, da služba ŽGS in ključarjev ni rezervirana zgolj za moški spol, kakor se zdi iz dosedanje nepojasnjene prakse, ampak so enakopravne kandidatke tudi ženske.

Srečanje za starše: Redno srečanje za starše bo v ponedeljek, 9. 2. ob 18.45, v župnijski dvorani. Tematika letošnje sezone je zakrament evharistije. Naslov februarskega srečanja bo »Srečanje z nebeško, trpečo in potujočo Cerkvijo«. Na srečanje ste vabljeni tudi ostali.

Sveti krst: V nedeljo, 15. 2., bo med sveto mašo pri sv. Martinu krščena Ana Kočar, hči Draga in Ksenje Kočar, r. Nadu.

Medgeneracijska skupina: Po nekajmesečnem premoru bo zopet začela delovati medgeneracijska skupina. Prvo srečanje bo v četrtek, 12. 2. ob 18.45. Srečanja koordinira Saša Bajda.

Možnost za pogovor: Vse vabim na pogovor o kakršni koli temi, ki je v povezavi z duhovnim življenjem. Posebej vabim na pogovor tiste, ki si prizadevate, da bi bil Gospod središče vašega življenja. Včasih se človek leta in leta trudi, da bi odkril Božjo voljo, vendar lahko to odkrije le v iskrenem in zaupnem pogovoru.