Duhovna misel za 4. velikonočno nedeljo

»Pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili« (Apd 4,12). 

2015-18

http://zupnija-stepanja-vas.rkc.si/nedelja-dobrega-pastirja-a-vrata

»… IN BO ENA ČREDA, EN PASTIR« (Jn 10,16)

4. velikonočna nedelja se imenuje tudi Nedelja dobrega pastirja, ko zaključujemo pa tudi teden molitve za duhovne poklice. V digitalni dobi vedno več ljudi težje dojema pojme, ki se nanašajo na poljedelsko in živinorejsko obdobje. V tem obdobju je namreč deloval Jezus, zato je rad uporabljal prispodobe, ki se nanašajo bodisi na živino bodisi na rastline. V preteklosti je bilo vsem jasno kaj npr. pomeni biti pastir. Pastir je tisti, ki skrbi za živino in pazi, da se ji ne zgodi kaj hudega. Če je Jezus sebe imenoval »pastir«, je s tem želel ljudem povedati, da se tistemu, ki živi v njegovi bližini, ni treba ničesar bati. Tisti, ki neposredno predstavljajo Jezusa v sedanjem času so škofje in duhovniki, ki so pomočniki škofov. Škofje in duhovniki skrbijo za to, da je Gospodova navzočnost med Božjim ljudstvom vedno živa. To pomeni, da vernike ne bi smelo biti ničesar strah, saj naj bi se pod vodstvom duhovnih pastirjev počutili varne. Ob Nedelji dobrega pastirja se lahko vprašamo ali voditelji Božjega ljudstva res vodijo ljudi v pravo smer? Ali smer, ki jo kažejo, res vodi proti odrešenju? Včasih se zdi, kot da realno stanje ni skladno z navedenim…