FLORJAN; 4. maj

FLORJAN (+ ok. 304), god: 4. maj

Iz življenja svetega Florjana vemo le malo zanesljivega. Bojda se je rodil v bližini današnjega Dunaja. Po rimskem martirologiju je bil rimski uradnik v mestu Celtium, današnjem St. Poltnu. Med preganjanjem kristjanov za časa cesarja Dioklecijana je tudi v rimski provinci Norik izšel ukaz, da mora vsakdo darovati rimskim bogovom ali pa umreti. Državni namestnik Akvilinij je poskrbel za strogo izvajanje tega ukaza tudi v Noriku. Florijan je bil kot rimski vojaški uradnik tisto leto pri posadki V Laurichu. Akvilinij je lovil kristjane po vsem Noriku. Ko je Florijan, ki je bil nekaj časa odsoten, to izvedel, se je vrnil v mesto, da bi preplašenim kristjanom vlil poguma s svojim zgledom. Ko se je vračal v mesto, je srečal četo vojakov, ki jo je poslal Akvilinij. Florijan je vojakom takoj priznal, da je kristjan. Prijeli so ga in odvedli pred Akvilinija, ki ga je skušal pregovoriti, naj daruje bogovom. Florijan je to odločno zavrnil in je neustrašeno priznal svoje krščansko prepričanje. Akvilinij je vojakom ukazal, naj Florijana prebičajo in trgajo meso s pleč z ostrim železom. Florijan je to mučenje prestal. Florijana so po mučenju vrgli v reko Enns.