bl. ANTON MARTIN SLOMŠEK, 24. september


Svetnik tedna: bl. ANTON MARTIN SLOMŠEK, god: 24. september

 
Rodil se je 26. novembra 1800 na Slomu pri Ponikvi. Na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra 1824, je bil posvečen v duhovnika in 26. septembra 1824 je obhajal novo mašo v Olimju. Kot kaplan je deloval na Bizeljskem in v Novi Cerkvi pri Vojniku. Od tam je šel v Celovec, kjer je devet let opravljal službo duhovnega voditelja bogoslovcev. V oktobru 1838 je nastopil službo nadžupnika in dekana v Vuzenici ob Dravi, leta 1844 službo stolnega kanonika pri Sv. Andražu v Labotski dolini, in marca 1846 službo celjskega župnika in opata. Komaj je tam začel z delom, je bil izbran za lavantinskega škofa. Škofovsko posvečenje je prejel 5. julija 1846 v Salzburgu. Pri Sv. Andražu je škofoval do leta 1859, ko je v mesecu septembru prenesel sedež lavantinske škofije v Maribor. Tu je umrl 24. septembra 1862. Papež Janez Pavel II. ga je 19. 9. 1999, ob svojem drugem obisku v Sloveniji, v Mariboru razglasil za blaženega.