Seznam

Datum srečanja: 25. 9. 2011

Mesečna molitev desetke »rožnega venca«: november 2011

 

VESELI DEL:
1. ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela                                            SARDINŠEK ŠTEFKA

2. ki si ga, Devica, v obiskovanju Elizabete nosila                          NAGLIČ ANTON

3. ki si ga, Devica, rodila                                                                         JANC MARIJA

4. ki si ga, Devica, v templju darovala                                                      ŠPEC DRAGI

5. ki si ga, Devica, v templju našla                                                           KOVAČIČ MATEJA

6za duše v vicah                                                                                  HRIBŠEK MILENKA                                                                         

 

Apostolat molitve : splošni, glej v prilogi!

 

SVETLI DEL:

1. ki je bil krščen v Jordanu                                                                  PEČJAK MARJANA
2. ki je v Kani naredil prvi čudež                                   TOPOLE MIRA/ŠINKOVEC MARIJA
3. ki je oznanjal božje kraljestvo                                                             KOČAR KARMEN
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo                                      BENCAK JADRANKA
5. ki je postavil sveto evharistijo                                                             BREŽNIK ROZI
6. za duše v vicah                                                                                     HILD MIHAEL

 

Apostolat molitve : misijonski, glej v prilogi!

 

ŽALOSTNI DEL:

1. ki je za nas krvavi pot potil                                                               KAMNIKAR MARIJA
2. ki je za nas bičan bil                                                             BORIŠ MALČI
3. ki je za nas s trnjem kronan bil                                                          JAZBEC AMADEJ
4. ki je za nas težki križ nesel                                                               ČOP IDA
5. ki je za nas križan bil                                                                        ŠURK FRANCKA

6. za duše v vicah                                                                                DROBEŽ MARTA

 

Apostolat molitve : slovenski, glej v prilogi!

 

ČASTITLJIVI DEL:
1. ki je od mrtvih vstal                                                                            ZUPANČIČ MILI

2. ki je v nebesa šel                                                                               MLAKAR VIKTORIJA

3. ki je Svetega Duha poslal                                                                   KASTELIC MAJA

4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel                                                         KURENT MARJANA

5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal                                                      PODBREGAR IVANKA

6. za duše v vicah                                                                                  VRATANAR CVETKA

 

Apostolat molitve: župnijski, glej v prilogi!

NAMEN MESEČNE SKUPNE MOLITVE:

    • za nove duhovne poklice v naši župniji, celjski škofiji in Cerkvi na Slovenskem;  poleg namenov »Apostolata molitve« se v NOVEMBRU ob vsakodnevni molitvi, posebej po vsaki svoji desetki spomnimo rajnih dobrotnikov, vseh ožjih sodelavcev naše župnije in molivcev za duhovne poklice; in še, da bi bil naš vsakdanji pogled in korak v prihodnost prežet s krščanskim upanjem in usmerjen preko praga naše minljivosti v večnost!
    • z molitvijo, žrtvami in našimi dobrimi deli spremljamo in živimo pastoralno leto»pravičnost v ljubezni«,   
    • NASLEDNJE SREČANJE:  29. 11. 2011 ( torek) po sveti maši!