CIRIL IN METOD, apostola slovanov, god: 5. julij

CIRIL IN METOD, apostola slovanov, god: 5. julij

Njuno rojstno mesto je bilo mesto Solun, ki leži južnem delu makedonske pokrajine. Okolica Soluna je bila tedaj (9. stl.) povečini slovanska, zato sta se brata v mladosti naučila slovanskega jezika. Imeni Ciril in Metod sta njuni samostanski imeni. Ciril je pri krstu dobil ime Konstantin, njegov starejši brat pa Mihael. Ta je po končanih študijih dobil službo cesarskega namestnika v pokrajini ob reki Strumi, a se je zaradi političnih razprtij umaknil v samostan na goro Olimp, kjer je dobil meniško ime Metod. Konstantin se je šolal v Carigradu, bil je posvečen v duhovnika ter postal profesor na visoki šoli v Carigradu. Jeseni leta 862 je prispelo v Carigrad odposlanstvo moravskega kneza Rastislava, s prošnjo, naj jim pošljejo misijonarje, ki bodo oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. Na Moravsko sta prišla leta 863 in ustanovila šolo, kjer sta pripravljala mlade može na cerkvene službe. Prevajala sta tudi bogoslužne knjige. Leta 867 sta odšla v Spodnjo Panonijo, kjer so živeli zahodni Slovani, predniki Slovencev, ki jim je vladal knez Kocelj.