Duhovna misel za 14. nedeljo med letom – NOVA MAŠA

»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn 10, 10b)


SILNO SE RADUJ, HČI SIONSKA (Zah 9, 9)

9 od 784 župnij v Sloveniji v teh dneh obhaja novo mašo. Ena izmed teh je tudi naša župnija. Dokler imamo med nami duhovnike, imamo zagotovilo, da je Jezus Kristus z nami. Na poseben način je z nami v kroni zakramentov, sveti evharistiji. Po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus pod podobo kruha in vina. Če vredno pristopamo k sveti evharistiji, potem imamo v sebi Božje življenje, ki prinaša mir, veselje, pogum, ljubezen … Vse več je župnij, ki nimajo rednega duhovnika niti redne nedeljske svete maše. To pomeni, da Jezus tam ni telesno navzoč. Če nam je do tega, da bo Jezus še naprej med nami, pomnožimo molitev in delo za nove duhovne poklice. Novi poklici bodo prišli iz družin, ki bodo kot domače Cerkve vzgojiteljice kristjanov, ki se bodo osebno odločili za pot za Jezusom Kristusom. Tudi naš novomašnik Janez se je na podlagi krščanske vzgoje, ki jo je prejel od očeta in matere, odločil, da z vsem srcem postane Kristusov duhovnik. Naj bo čas, v katerem obhajamo novo mašo, čas zahvale in veselja, da je Bog blagoslovil našo župnijo z duhovnim poklicem.

Prvo berilo 15. nedelje med letom

»Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« (Iz 55, 10-11)