Duhovna misel za 2. adventno nedeljo

»Pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan« (2 Pt 3,8).
2014_50

http://pong.rkc.si/L_7/paberkovanja.html

»ZAČETEK EVANGELIJA JEZUSA KRISTUSA.« (Mr 1,1)

Markov evangelij je zgodovinsko najstarejši evangelij, kar pomeni, da je bil zapisan pred ostalimi tremi evangeljskimi knjigami. Začne se z besedami: »Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina« (Mr 1,1). Na samem začetku Svetega pisma pa v prvi Mojzesovi knjigi lahko beremo: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo« (1 Mz 1,1). Iz svetopisemskih poročil je razvidno, da je človek že kmalu po začetku bivanja z grehom pokvaril Božje stvarstvo. Zato se je Bog odločil, da bo na svet poslal svojega Sina, da bi na novo vzpostavil z grehom ranjeno stvarstvo. Bistveno sporočilo evangelija je, da je Božji Sin Jezus Kristus s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem uničil greh in smrt ter s tem Božje stvarstvo postavil na raven neminljivosti. Evangelist Marko nas tako že z uvodnimi besedami uvede v bistvo. Nov začetek se začne s prihodom Božjega Sina na svet. Vsak izmed nas je podvržen grehu, kar pomeni, da je vsak izmed nas prepuščen v nemilost lastnega uničenja. Edino izhodišče za našo rešitev je sprejetje Božjega sina v središče našega bivanja. Adventni čas je namenjen predvsem temu da pripravimo sami sebe, da bo lahko Gospod začel graditi naše življenje na Božjih temeljih in ga napravil nesmrtnega.