Duhovna misel za 24. nedeljo med letom

»Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka, pri Gospodu iskal ozdravljenja?« (Sir 28, 3)


KOLIKOKRAT NAJ ODPUSTIM? (Mt 18, 21)

Problem odpuščanja je »rak rana« slovenskega človeka. Ob tem problemu se ne mislim toliko zadrževati ob slovenski preteklosti, o kateri je že dvajset let govora skoraj na vsakem koraku, pa se nismo niti za milimeter premaknili z mrtve točke.  Zanimivo je že dejstvo, da na sodni proces čaka okoli 700.000 primerov, kar pomeni, da je več kot vsak tretji slovenski državljan v sodnem sporu. Na vsakem koraku lahko slišimo tarnanje, da imamo težave s sosedi bodisi zaradi meje bodisi zaradi neurejenih človeških odnosov. Velika rana Slovencev so tudi spori znotraj družinskih skupnosti. Ne mine dan, ko ne bi v časopisih ali v drugih sredstvih obveščanja bili priče nasilju v družini. Ob teh dejstvih neurejenih odnosov se lahko vprašamo, kje je pravzaprav izvir vseh zamer, ki jih gojimo do drugih ljudi? Če želimo iskren odgovor, moramo priznati, da je težava v nas samih, ker nimamo urejenega odnosa do samega sebe, saj iz dneva v dan živimo v razklanosti s samim seboj. Uredimo najprej svoje življenje, da bomo lahko trezno in  z ljubeznijo gledali na življenje svojega soseda.