JANEZ ZLATOUSTI, 13. september

JANEZ ZLATOUSTI, 350 – 407, god: 13. september
 
»Vsako hišo naredite za cerkev. Ali niste vi odgovorni za zveličanje vaših otrok in ali ne boste nekoč zanje morali dajati obračun? Kakor bomo mi pastirji dajali odgovor za vaše duše, tako bodo tudi družinski očetje pred Bogom odgovarjali za vsako osebo svoje hiše, za ženo, otroke, strežnike.« Tako je v svoji pridigi, ob razlagi svetopisemskega odlomka o stvarjenju moža in žene možem in očetom polagal na srce sv. Janez Krizostom ali po naše Zlatousti, najslavnejši govornik vzhodne Cerkve. Govorniško umetnost je mojstrsko obvladal ne le po bleščeči zunanji obliki, temveč tudi po globoki vsebini, za katero je iskal navdiha v Svetem pismu; z Božjo besedo pa je osvetljeval vsa življenjska vprašanja. Njegovi življenjepisci pravijo, da so mu poslušalci včasih divje ploskali, včasih pa so odhajali  skrušeni domov. Papež Pij X. ga je postavil za zavetnika cerkvenih govornikov.