Duhovna misel za Božič

»Želim, da bi božiček, kralj potrošništva, izgubil vso moč pred Odrešenikom Jezusom Kristusom.« (Amadej, župnik)

2015-52

http://svetniki.org/bozic-praznik-jezusovega-rojstva/

»OZNANJAM VAM VELIKO VESELJE« (Lk 2,10)

Veliko veselje, ki ga je oznanil angel betlehemskim pastirjem, ni bilo sad »veselega decembra«, ampak je bilo sad Gospodovega rojstva. Zdi se, da smo kristjani v zadnjih letih tiho pristali na potrošniško logiko, ki nam še posebej v času okoli božiča narekuje, da moramo veliko trošiti. Zanimivo pa je, da se ravno kristjani najbolj pritožujemo, češ, kam gre današnji svet, čeprav smo v polnosti vpeti v kolesje potrošništva. Kako bomo doživljali božične praznike, ni odvisno od tega, kar se dogaja zunaj nas, ampak predvsem od tega, kar se dogaja v naši notranjosti. Betlehemski pastirji so poslušali angelovo oznanilo in so šli obiskat novorojeno Božje Dete. Srečanje z Odrešenikom je temeljito spremenilo njihova življenja, saj so ob srečanju z Gospodom zares zaživeli veselo življenje. Kristjani smo se srečali z Gospodom že ob krstu, saj je Gospod na zakramentalni način prišel v središče našega življenja. Lahko rečemo, da smo se še bolj srečali z Gospodom, kakor pa pastirji. Zato nimamo nobenega razloga, da bi živeli v malodušju ali celo zamorjenosti. Bistveno razpoznavno znamenje odrešenega kristjana je veselje v Gospodu.