Duhovna misel za zahvalno nedeljo

Se kdaj vprašamo, kolikokrat na dan se zahvalimo? Naslovljenci zahvale so lahko različne osebe: mož, žena, otroci, sodelavci, prijatelji, znanci, neznanci, Bog…
Kristjani se udeležujemo svete maše zato, da bi izkazali zahvalo Bogu, za vse, kar prejemamo od njega, predvsem pa, da smo hvaležni, da nam pri vsaki sveti maši daje samega sebe. Dolžnost vsakega kristjana je, da Gospoda ponese v vsakdanjik, predvsem k tistim, ki hrepenijo po njem, pa samo nimajo dovolj spoznanja in moč, da bi ga sprejeli v svoje življenje. Naj bo beseda HVALA vedno v nas!
Ob zahvalni nedelji se tudi jaz zahvaljujem vsem, ki v župniji prispevate k širitvi Kristusovega evangelija med nami. Ne pozabimo, da si z deli ljubezni tlakujemo pot v nebesa.

»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti v njemu vsi živijo.« (Lk 20, 38)

Evangelij za naslednji teden
Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in z zaobljubljenimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj se bo to začelo goditi?« Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: Jaz sem, ali Čas se je približal. Ne hodite za njimi! Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« Tedaj jim je govoril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo na vas dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. (Lk 21, 5–19)